Úvod

Co je Do you speak Jeun'Est ?

S platformou Do you speak Jeun'Est je díky autentickým videím snadné dělat ve studiu cizího jazyka rychlé pokroky. Platforma je navržena multioborovým mezinárodním týmem expertů na média a počítačové hry ve spolupráci s učiteli jazyků a odborníky na neuropsychologii. Představuje tak revoluční přístup k výuce jazyka a nabízí efektivní a zároveň zábavný pedagogický přístup.

- Video Boosters: přes 1500 lekcí založených na videích, které vytvořili učitelé jazyků a které jsou založeny na autentickém obsahu, jako jsou aktuální nebo nové klipy z filmů, televizních pořadů, zpravodajství, hudebních videí a dokumentů.
- Photo Vocabs: hravé vizuální slovníky na 400 témat, které pomáhají rozvíjet slovní zásobu v konkrétních oblastech.
- Starter Labs: kurz 20 animovaných lekcí, který studenty provede úplnými začátky výuky nového jazyka.
- Skill Boosters: sada 33 lekcí s videi youtuberů, které studentům pomáhají zorientovat se a zvládnout každodenní situace.

Tyto různé typy výukových lekcí propojují video a hry do lákavého a zábavného výukového prostředí. Jejich cílem je motivovat ke krátkému, ale zato každodennímu opakování, a jsou speciálně navrženy tak, aby oslovily především mladé lidi, studenty a studenty jazykových škol, kterým nabízí inovativní výukové prostředí jazyka i související kulturu.

Do you speak Jeun'Est také nabízí možnost absolvovat adaptivní hodnoticí testy, které vyhovují požadavkům společného evropského referenčního rámce (SERR).

Tip: Platforma Do you speak Jeun'Est má responzivní design, takže ji lze využívat na libovolném připojeném zařízení (počítač, notebook, tablet nebo mobil).

Proč se učit jazyk pomocí autentických videí?

Autentické video (klipy z filmů, televizních pořadů, zpravodajství, hudebních videí) apeluje přímo na emoce studenta a otevírá tím možnost efektivní výuky. Každý týden jsou na webu Do you speak Jeun'Est publikovány nové výukové lekce založené na videích, aby byl obsah stále aktuální a odrážel známé informace a trendy z prostředí a sociálních médií. Právě kvůli této aktuálnosti dávají studenti přednost autentickým videím před uměle vytvořenými jazykovými situacemi.

Náš přístup nabízí vstup do jazykového i souvisejícího kulturního prostředí. Kromě výhody přirozeného jazyka nabízejí autentická videa bohaté výukové prostředí v kontextu kulturních a společenských zvyklostí daného jazyka, a to jak obecně (lze vztáhnout na všechny země, kde se tímto jazykem hovoří), tak i konkrétně (platí pouze pro určitý region či oblast). Zvládnutí jazyka se tak neomezuje jen na slovní zásobu a syntaxi, ale zahrnuje také seznámení s kulturními a společenskými souvislostmi.

Autoři zábavních videí zachycují jazyk tak, jak se jím skutečně a přirozeně mluví v běžném životě (přízvuk, rychlost, slovní zásoba); autentická videa na platformě Do you speak Jeun'Est tak studentům umožňují seznámit se s tempem, rytmem a dialekty, se kterými se v daném jazyce mohou setkat. Vše je upevňováno prostřednictvím promyšlených cvičení. Tento přístup tak studentům pomáhá přijmout skutečnost, že není nutné porozumět každému slovu nebo výrazu, aby pochytili základní význam a dokázali komunikovat.

Kdo jsme?

Do you speak Jeun'Est je služba Grand Est Region vytvořená konsorciem společností:
• Entertainment Learning, technologicko-vzdělávací společnost EdTech poskytující služby English Attack a Lingua Attack
• Humensis, vydavatelská skupina zahrnující vydavatelství Belin
• Global Exam, startup specializovaný na jazykové testování

Přístupnost

Usilovně se snažíme, aby byla platforma Do you speak Jeun'Est inkluzivní. Pomocí nabídky Přístupnost si můžete upravit nastavení a font platformy. Je například prokázáno, že některé typy fontů usnadňují výuku studentům s dyslexií.

Co je SERR?

Evropský referenční rámec (SERR), zavedený v roce 2001 Radou Evropy, definuje různé úrovně zvládnutí cizího jazyka na základě znalostí v pěti základních oblastech. Požadavky SERR jsou velmi podrobné, ale lze je uplatnit na celou řadu jazyků. Rozlišují se úrovně od začátečníků (A1) po pokročilé (C2). Dnes tyto úrovně slouží v mnoha zemích jako referenční body při výuce jazyků. Ve Francii je rámec SERR součástí vzdělávacího kodexu pro výuku jazyků a pro hodnocení jazykových znalostí studentů ve školách, v nástavbovém vzdělávacím systému a na univerzitách.

Obecně platí, že všichni studenti by měli alespoň ve dvou současných jazycích dosáhnout úrovně A2. Na konci střední školy by měl každý student dosáhnout úrovně B2 v jednom současném jazyce a úrovně B1 v dalším.