bevezetés

Mi az a(z) Do you speak Jeun'Est ?

A Do you speak Jeun'Est révén könnyen és élvezetesen tanulhatunk idegen nyelveket autentikus videók segítségével. A különböző tudományágak képviselőiből álló, a média és a videójátékok szakértőit, nyelvtanárokat és a kognitív idegtudományok kutatóit magába foglaló nemzetközi csapat által kialakított Do you speak Jeun'Est forradalmasítja a nyelvtanulást - pedagógiai módszere eredményes és szórakoztató egyszerre.

- Video Boosters: több mint 1500 videóra épülő lecke, amelyet egytől egyig nyelvtanárok készítettek a való életből vett tartalmakra - aktuális filmekből, tévésorozatokból, híradókból, zenei klipekből és dokumentumműsorokból származó részletekre - alapozva.
- Photo Vocabs: játékossá tett vizuális szószedetek, amelyek 400 különféle témát dolgoznak fel - a konkrét témakörökhöz kapcsolódó szókincsbővítés eszközeként
- Starter Labs: 20 animációra épülő leckéből álló irányított kurzus, amely segít elindulni egy új nyelv elsajátításának útján.
- Skill Boosters: 33 leckéből álló kollekció, amely YouTuberek által készített videókra épül - ezek a nyelvtanulót segítik abban, hogy különféle életszagú hétköznapi nyelvi szituációkat magabiztosan kezeljenek.

A fent említett különféle tanulási egységek videók és játékok párosításával teremtenek élvezetes és könnyen átélhető nyelvtanulási élményt. Kialakításukból fakadóan elősegítik a rövid időtartamú, napi rendszerességű gyakorlást. Kifejezetten az oktatási intézményekbe járó tizenéveseknek és fiatal felnőtteknek készültek - olyan innovatív nyelvtanulási élményt nyújtanak, amely lehetővé teszi a megmártózást az elsajátítani kívánt nyelvben mind nyelvileg, mind kulturálisan.

A Do you speak Jeun'Est lehetőséget biztosít olyan adaptív szintfelmérő tesztek megírására, amelyek igazodnak a Közös Európai Nyelvi Referenciakerethez (CEFR / KER).

Hasznos infó: a Do you speak Jeun'Est honlap reszponzív kialakítású, vagyis bármilyen internetre csatlakoztatható eszközön használható (asztali számítógép, laptop, táblagép, mobiltelefon).

Miért érdemes autentikus videókat hasznosítani a nyelvtanulásban?

Az autentikus videók (filmekből, tévésorozatokból, híradókból, zenei klipekből vett részletek...) közvetlenül érzelmileg fogják meg a nyelvtanulót, így megteremtik az eredményes tanulás feltételeit. A(z) Do you speak Jeun'Est felületén heti rendszerességgel jelennek meg újabb és újabb, videók köré épülő tanulási egységek, így biztosított a nyelvtanuló környezetében és a közösségi médiában szereplő hírekkel és trendekkel kapcsolatos naprakészség. E relevancia az oka annak, hogy a nyelvtanuló szívesebben veszi a való életet tükröző videókat, mint a nyelvi szituációkat mesterséges módon bemutatókat.

Módszerünk nem csupán a nyelvi, de a kulturális megmerítkezést is elősegíti. A nyelvtanulási előnyök mellett az autentikus videók szintúgy sokrétű tanulási élményt biztosítanak a nyelv kulturális és társadalmi normáinak kontextusában - akár általános jelleggel (az adott nyelvet beszélő minden országra érvényes módon), akár specifikusan (a nyelvet beszélő valamely régió vagy valamely nyelvi regiszter vonatkozásában). A nyelvtanulót mindez megerősíti abban, hogy a nyelv elsajátítása nem csupán a szókészlet és a szintaxis, hanem egyéb kulturális és társadalmi vonatkozások elsajátítását is felöleli.

Mivel a szórakoztató célú videók készítői a mindennapi életben ténylegesen és természetes stílusban beszélt nyelvet igyekeznek megjeleníteni (akcentus, beszédtempó, fogalmazásmód), a(z) Do you speak Jeun'Est felületén rendelkezésre álló autentikus videók segítik a nyelvtanulót, hogy megismerkedhessen az adott nyelvben felbukkanó hanglejtésekkel, prozódiával és a különféle regiszterekkel. Ez a módszer a jól felépített feladatokkal együttesen annak elfogadásához is hozzásegíti a nyelvtanulót, nem szükséges egy párbeszéd minden szavát vagy kifejezését értenie ahhoz, hogy megértse azt és kommunikálni tudjon.

Kik vagyunk?

A "Do you speak Jeun'Est" a Grand Est régió szolgáltatása, amelyet egy vállalati konzorcium fejlesztett:
• Entertainment Learning - az English Attack és a Lingua Attack mögött álló oktatástechnológiai cég
• Humensis - a Belin tankönyvkiadót is magába foglaló kiadóvállalat
• Global Exam - nyelvi tesztekre szakosodott startup-vállalkozás

Akadálymentesítés

Minden lehetséges módon törekszünk arra, hogy a(z) Do you speak Jeun'Est mindenki számára használható legyen; az Akadálymentesítés menüben állítható a honlap megjelenítése során alkalmazott kontraszt és betűtípus. A diszlexiás tanulók esetében például igazoltan elősegíti a tanulás eredményességét a megfelelő betűtípus.

Mi az a CEFR / KER?

A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (CEFR / KER), amelyet az Európa Tanács 2001-ben létesített, öt különböző kompetenciaterületen birtokolt tudás alapján határozza meg egy idegen nyelv ismeretének szintjét. A KER igen részletesen ki van dolgozva, ugyanakkor a nyelvek széles körére alkalmazható. A tudásszintek a kezdőtől (A1) a haladóig (C2) terjednek. Jelenleg e tudásszintek számos országban a nyelvtanulás és nyelvoktatás viszonyítási pontjaiként szolgálnak. Franciaországban a KER-t az oktatási törvény is alkalmazza az általános és középiskolai, illetve egyetemi nyelvoktatásban, illetve a diákok nyelvi készségeinek felmérésében.

Általánosságban elmondható, hogy egy diáknak ajánlott két modern nyelvből legalább A2 szintet elérnie. A középiskola elvégzésekor a diákkal szembeni elvárás egy modern nyelvből B2, míg egy másik modern nyelvből B1 szint elérése.