Intro

Què és Do you speak Jeun'Est ?

Amb Do you speak Jeun'Est, és fàcil i divertit avançar en l’aprenentatge d’un nou idioma gràcies als seus vídeos. Dissenyat per un equip internacional multidisciplinari d’especialistes en mitjans de comunicació i videojocs, en col·laboració amb professors d’idiomes i investigadors en neurociència cognitiva, Do you speak Jeun'Est està revolucionant la manera com la gent aprèn idiomes, amb un enfocament pedagògic eficaç i entretingut.

- Video Boosters: més de 1500 lliçons basades en vídeos creades per professors d'idiomes, tot basat en contingut autèntic, com ara clips actuals i recents de pel·lícules, sèries de televisió, notícies de televisió, vídeos musicals i documentals...
- Photo Vocabs: diccionaris visuals en forma de jocs que cobreixen al voltant de 400 temes, per ajudar a ampliar el vocabulari en àrees específiques
- Starter Labs: un curs guiat de 20 lliçons basades en animacions per començar amb bon peu a aprendre un nou idioma.
- Skill Boosters: una col·lecció de 33 lliçons basades en vídeos creats per YouTubers, per ajudar als estudiants a sentir-se còmodes en situacions de llenguatge quotidià i professional de la vida real.

Aquests diferents tipus d'unitats d'aprenentatge combinen els videojocs i jocs en una experiència immersiva i atractiva. Estan dissenyades per fomentar sessions curtes de pràctica diària, i, especialment, pels aprenents d'idiomes de les generacions d'avui en dia, proporcionant una experiència d’aprenentatge innovadora que permet una immersió tant lingüística com cultural en la llengua que es vol aprendre.

Do you speak Jeun'Est ofereix l’oportunitat de fer Proves d’Avaluació adaptatives, calibrades al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER).

. Informació útil: Do you speak Jeun'Est té un disseny que es pot utilitzar en qualsevol tipus de dispositiu que s'hi connecti (ordinadors, ordinadors portàtils, tauletes i telèfons mòbils).

Per què utilitzar vídeos autèntics per aprendre un idioma?

Els vídeos autèntics (fragments de pel·lícules, sèries de televisió, notícies de televisió, vídeos musicals ...) apel·len directament a les emocions de l’estudiant, desbloquejant així la condició principal per a un aprenentatge eficaç. Les noves unitats d’aprenentatge de vídeo a Do you speak Jeun'Est es publiquen setmanalment, mantenint així les novetats i les tendències reflectides a l'entorn dels estudiants i a les xarxes socials. La rellevància d'aquests vídeos es el motiu per el qual els estudiants prefereixen vídeos autèntics als que es produeixen per recrear artificialment situacions lingüístiques.

El nostre enfocament proporciona immersió tant cultural com lingüística. A més de l'avantatge lingüístic, els vídeos autèntics ofereixen una rica experiència d'aprenentatge en el context de les normes culturals i socials d'una llengua, tant generals (aplicables a tots els països que parlen l'idioma), com específiques (aplicables a una regió particular o registre de l'idioma). Això reforça la idea que dominar un idioma no és només dominar el lèxic i la sintaxi, sinó també altres aspectes culturals i socials del llenguatge.

Atès que els creadors de vídeos d'entreteniment s'esforcen per representar un idioma tal com es parla de manera natural i real a la vida quotidiana (accent, rapidesa de la parla, elecció de les paraules), els vídeos autèntics de Do you speak Jeun'Est ajuden als estudiants a familiaritzar-se amb les cadències, la prosòdia i els diferents registres que es trobaran dins d'un idioma. Consolidat amb exercicis ben estructurats, aquest enfocament ajuda als estudiants a acceptar que no cal entendre totes les paraules o expressions d’un diàleg per obtenir-ne el significat i poder comunicar-se.

Qui som?

Do you speak Jeun'Est és un servei de la regió Grand Est desenvolupat per un consorcid'empreses:
• Entertainment Learning, l'empresa EdTech que ofereixserveis com English Attack i Lingua Attack
• Humensis, un grupeditorial que inclou l'editorial acadèmica Belin
• Global Exam, unastartup especialitzada en evaluacions d'idiomes

Accessibilitat

S’han fet tots els esforços possibles perquè Do you speak Jeun'Est sigui inclusiu; mitjançant el menú Accessibilitat, pots ajustar el mode i el tipus de lletra del lloc web. Per exemple, és un fet que els diferents tipus de lletra poden millorar els resultats d’aprenentatge dels estudiants dislèxics.

Què és el MCER?

Establert l'any 2001 pel Consell d’Europa, el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER) defineix els nivells de domini d’una llengua estrangera basats en els coneixements que una persona té dintre de cinc àmbits competencials diferents. El MCER és molt detallat, però es pot aplicar a una àmplia gamma d’idiomes. Els nivells van des de principiant (A1) fins a avançat (C2). Avui en dia, aquests nivells serveixen de punts de referència en l’aprenentatge i l’ensenyament d’idiomes a molts països. A França, el MCER s’ha adoptat al Codi Educatiu per l'ensenyament d'idiomes i per avaluar els coneixements en una llengua estrangera dels estudiants d'escoles primàries, secundàries i d'universitats.

Com a norma general, un estudiant hauria de tenir almenys el nivell A2 en dos idiomes moderns. Al final de l'escola secundària superior, l'alumne hauria d'haver assolit el nivell B2 en una llengua moderna i el nivell B1 en una segona llengua moderna.