Tanıtım

Do you speak Jeun'Est Nedir?

Do you speak Jeun'Est ile yeni bir dili öğrenme süreci, kendine özgü videoları sayesinde hem kolay hem de çok eğlenceli hale geliyor. Medya ve video oyunlarında disiplinler arası yetkinliğe sahip uzmanlarla beraber öğretmenler ve bilişsel noröbilim araştırmacılarının işbirliğiyle hazırlanana Do you speak Jeun'Est insanların dil öğreniminde hem etkin hem de eğlenceli bir pedagojik yaklaşım kullanarak devrim yaratıyor.

- VideoBoosters: Dil öğretmenleri tarafından yeni çıkan filmler, TV dizileri, haberler,müzik videoları ve belgesellere dayalı klipler halinde özel olarak hazırlanmış1500'ün üzerinde video ders…...
- PhotoVocabs: Belirli alanlarda kelime dağarcığınızı geliştirmeniz için 400'ünüzerinde farklı konu sunan ve oyunlarla harmanlanan görsel sözlükler
- StarterLabs:Yeni bir dile başlamanıza yardımcı olacak 20 animasyon film içerikli kılavuz kurs.
- Skill Boosters: Günlük hayat ve iş yerinde dil kullanım ihtiyaçlarınıza yönelik olarak YouTuber'lar tarafından yapılan videolara dayalı33 ders.

Farklı öğrenme üniteleri video ve oyunları kapsayıcı ve kafayı meşgul eden bir deneyimle bir araya getiriyor. Kısa ve günlük pratik yapmayı teşvik edecek şekilde tasarlanan bu alıştırmalar özellikle bir eğitim kurumuna kaydolmuş ergen ve gençlere hem dilbilimsel hem de kültürel bilgi birikimi sağlayarak yenilikçi bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Do you speak Jeun'Est, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programıyla (CEFR) uyumlu ve kişiye göre ayarlanabilen Değerlendirme Testlerini yapma imkanı da veriyor.

Do you speak Jeun'Est , pratik site tasarımıyla bağlanan her cihazda (masa üstü, diz üstü,tablet ve mobil telefonlar) sorunsuz erişim sağlıyor.

Dİl öğrenmek için neden özel hazırlanan videolar gerekli?

Oluşturulan orijinal videolar (Filmler, TVdizileri, televizyon haberleri, müzik videoları) doğrudan öğrencininduygularına hitap ederek etkin öğrenmenin kilidini açarlar. Do you speak Jeun'Est üzerinde yenivideolara dayalı öğrenme üniteleri haftalık olarak yayınlanır bu nedenlehaberler ve trendler sürekli değişerek öğrencilerin çevreleri ve sosyalmedyalarında olup biten olayları dahil eder. Bu tür videolar, belirli birkurguyla oluşturulmuş videolara göre öğrencilere daha rahat ulaşır ve günlükdurumları dille pekiştirmiş olurlar.

Yaklaşımımız kültürel öğelerinyanı sıra dilbilimsel yakınlığı da sunmaktır. Dilbilim avantajının aynı sıra orijinalolarak hazırlanan videolar zengin bir öğrenme deneyimi sunarak dildeki kültürelve sosyal normlar hakkında genel (o dili konuşan tüm ülkelerde geçerli olan öğeler)ve belirli alanlarda (bir dilin konuşulduğu belirli bir bölge ya da aksan) ipuçlarıverirler. Bu, bir dilde uzmanlaşma fikrinin yalnızca dil ya da anlambilimselolmadığını aynı zamanda sosyal ve kültürel faktörlerin de bu sürece dahilolduğu fikrine dayanır.

Eğlenceli videolar oluşturan kişiler birdili tanımla gayretin olsalar d genel olarak öğrencilere günlük hayattaki doğalkonuşma akışlarını (aksan, konuşma hızı, kelime tercihleri) sunarlar. Do you speak Jeun'Est içinde özelhazırlanan videolar sayesinde öğrenciler dil içinde karşılaşacakları farklıkadanslara, aksanlara ve tonlamalara aşinalık geliştirir. Bu yaklaşım iseöğrencilerin her duydukları kelimeyi ya da ifadeyi anlama ihtiyaçlarını ortadankaldırarak cümleyi genelinden çıkarma ve bu yolla iletişim sağlama konularındahız kazanmalarına yardımcı olur.

Biz kimiz?

Do you speak Jeun'Est  Grand Est Bölgesinin, şu şirketler işbirliğiyle geliştirdiği bir hizmettir:
•  English Attack ve Lingua Attack gibi hizmetleri sunan Entertainment Learning,
• akademik yayıncı Belin'i bünyesinde barındıran Humensis yayın grubu ve 
• dil testlerinde uzman girişimci şirket Global Exam.

Erişebilirlik

Do you speak Jeun'Est sitesi, her şeyin dahil olduğu bir platform olarak tasarlandı. Erişilebilirlik menüsüyle sitenin modunu ve fontunu ayarlayabilirsiniz. Aslına bakılırsa mesele disleksi sorunu yaşayan öğrenciler için farklı font kullanımlarının öğrenme sonuçları üzerinde olumlu etkisi olduğu biliyor.

CEFR nedir?

2001’de Avrupa Konseyi tarafından belirlenen Avrupa Ortak Dilleri Çerçeve Programı (CEFR) farklı beş yetkinlik alanında sahip olunan bilgilere dayanarak yabancı dil uzmanlık seviyelerini sıralamıştır. CEFR, oldukça detaylıdır ancak dille ilgili farklı alanlarda kullanılabilir. Bu seviyeler yeni başlayanlardan (A1) ileri seviyeye (C2) kadar uzanır. Günümüzde bu seviyeler dil öğrenimi ve öğretiminde birçok ülke tarafından referans noktaları olarak görülmektedir. Fransa’da CEFR dil öğrenimi için Eğitim Yasasına uyarlanarak okul, ikincil eğitim ve üniversiteöğrencilerinin yabancı dil becerilerini arttırmayı hedefler.

Genel olarak bir öğrenci iki modern dilde en az A2 seviyesinde olmalıdır. Orta okul sonunda öğrencilerin modern bir dilde B2 ve 2. Modern dilde B1 seviyesinde olması amacı güdülür.