Gelişim Tablosu

Bunlar ne için kullanılıyor?

Farklı panelleri kullanabilirsiniz. Bu paneller o ana kadar platformda tamamlanan öğrenim konularını gösterir. Bu panelleri online bir defter olarak da düşünebilirsiniz. Ezberlemek için gereken yeterli sayıda tekrar ettiğiniz kelimeleri“öğrenildi” olarak etiketleyebilirsiniz. Gramer kuralları panelinde ise Video Boosters bölümünde işlediğiniz gramer kuralları (maviyle işaretlenir)gösterilir ve o gramer kuralını konu alan tüm Video Boosters bölümleri gösterilir. Paneller kelimeleri gözden geçirmek veya belirli bir gramer konusunu bulmak, gözden geçirmek ya da tekrarlamak için oldukça kullanışlıdır.

Burada ayrıca tek bir sefer alabileceğiniz ve sınavlar hakkında bilgiye sahip olmanıza imkan veren BRIGHT, TOEIC and BULATS sertifika sınavlarını da görebilirsiniz.

Paneller ayrıca yaptığınız tüm Değerlendirme Testlerini de gösterir. CEFRL değerlendirmesine uygun olarak sonuçlarınız açıklanır, bu şekilde seviyenizi daha iyi anlayabilir ve dil yetkinliğinde karşılamanız gereken diğer seviyeler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Mücadeleler nedir?

Etkin ve verimli şekilde dil öğrenmek için alışkanlık geliştirmekgereklidir. Bunu sağlamak ve en iyi şekilde bu yola girebilmeniz için online “dilkoçu” on Do you speak Jeun'Est sitesinde dil öğrenmeye başladığınızda size tamamlamanızgereken belirli öğrenme görevlerinden oluşan Mücadeleler verir. Bu mücadeleler,kısa ancak sık şekilde öğrenme faaliyetlerinde bulunmanızı sağlayarak, düzenlidil öğrenme alışkanlığı kazanmanıza yardımcı olur.