Bảng điều khiển

Chúng được dùng để làm gì?

Các bảng điều khiển khác nhau đều khả dụng cho bạn. Chúng thể hiện quá trình học tập mà bạn đã hoàn thành trên nền tảng cho đến nay. Các bảng điều khiển này giống như nhật ký trực tuyến cá nhân của bạn. Các mục từ vựng được gắn nhãn "đã học" là những mục mà bạn đã chơi đủ số lần để ghi nhớ chúng. Bảng điều khiển quy tắc ngữ pháp theo dõi các quy tắc ngữ pháp bạn đã gặp (các quy tắc màu xanh lam) trong Video Boosters và cung cấp các liên kết đến tất cả Video Boosters có quy tắc ngữ pháp đó. Bảng điều khiển có thể rất hữu ích để ôn tập từ vựng hoặc để tìm, xem lại hoặc thực hành một điểm ngữ pháp cụ thể.

Tại đây, bạn cũng sẽ tìm thấy các bài thi thử chứng chỉ BRIGHT, TOEIC và BULATS mà bạn có thể làm thử, nhằm mang đến cho bạn cái nhìn chung về mô hình bài kiểm tra.

Điều cần biết: bảng điều khiển cũng hiển thị kết quả của tất cả các Kiểm tra Đánh giá bạn đã thực hiện. Phần giải thích kết quả của bạn theo CEFRL được bao gồm để giúp bạn hiểu rõ hơn về trình độ của mình và hiểu được những cấp độ khác đòi hỏi những gì.

Thử thách là gì?

Những thói quen tốt là cực kỳ quan trọng để học ngôn ngữ một cách hiệu suất và hiệu quả. Về vấn đề này, để giúp bạn bắt đầu một cách đúng đắn, "huấn luyện viên" trực tuyến của trang web sẽ cung cấp cho bạn Thử thách - bao gồm các nhiệm vụ học tập cụ thể mà bạn phải hoàn thành - khi bạn bắt đầu học trên Do you speak Jeun'Est lần đầu. Những thử thách này sẽ giúp bạn có thói quen học tập với các hoạt động học tập ngắn nhưng thường xuyên.