Photo Vocabs

Photo Vocab là gì?

Cải thiện vốn từ vựng của bạn là một phần thiết yếu trong việc học ngôn ngữ. Do you speak Jeun'Est biến nó trở thành một quá trình đơn giản, thú vị và vô cùng hiệu quả. Photo Vocabs là các từ điển trực quan bao gồm 16 thành ngữ từ vựng được sắp xếp quanh một chủ đề chung. Một từ điển chứa 2 album gồm 8 thành ngữ, một album chứa từ vựng cơ bản cho chủ đề đó và một album khác chứa các từ vựng nâng cao hơn.

Photo Vocabs giúp bạn thực hành chính tả, ngữ nghĩa và ghi nhớ chúng theo các cách khác nhau, do đó tạo ra các kết nối thần kinh để giúp bạn đưa các thành ngữ này vào trí nhớ dài hạn.

Điều cần biết: cấp quyền truy cập vào micrô cho phép bạn luyện phát âm từ vựng bằng cách so sánh cách phát âm được ghi lại trong Photo Vocab với cách phát âm của chính mình

Cấu trúc của Photo Vocab là gì?

Một Photo Vocabs bao gồm 16 thành ngữ từ vựng, được chia thành 2 album gồm 8 thành ngữ trong mỗi album.
Mỗi thành ngữ đều được minh họa, dịch sang ngôn ngữ bạn chọn, có câu ví dụ và bao gồm một tập tin âm thanh để hỗ trợ cho việc phát âm chính xác. Đối với mỗi album, 8 thành ngữ được trình bày theo cặp, với một bài tập đánh vần, vị trí ngữ cảnh và bài tập phát âm. Hoàn thành cả 2 album, thực hành chính tả và chơi trong Khu vực Trò chơi (2 câu đố từ, 1 trò chơi ghép hình / từ và 1 trò chơi ghi nhớ các cặp từ) sẽ giúp bạn củng cố từ vựng đã học vào trí nhớ dài hạn thông qua việc tăng cường các kết nối thần kinh để học tốt hơn.

Các chủ đề cho Photo Vocabs là gì?

Photo Vocabs được cấu trúc theo các loại chủ đề:

 • * Đặc sắc
 • * Yếu tố cần thiết
 • * Trừu tượng
 • * Au Restaurant
 • * Santé
 • * Tourisme
 • * Cơ thể & Sức khỏe
 • * Kinh doanh & Giáo dục
 • * Trang phục & Thời trang
 • * Culture
 • * Đồ ăn & Thức uống
 • * Sở thích & Công nghệ
 • * Thiên nhiên
 • * Địa điểm
 • * Xã hội
 • * Thể thao
 • * Ngôi nhà
 • * Đi lại
 • * Du lịch

Làm thế nào tôi có thể tìm được Photo Vocab?

Trên trang danh mục Photo Vocabs, bạn có thể học qua nhiều loại từ điển trong từng danh mục hoặc bạn cũng có thể khám phá tất cả các từ điển trong một danh mục cụ thể.

Để tìm kiếm cụ thể hơn, bạn có thể sử dụng Công cụ Tìm kiếm để tìm từ điển bằng các từ khoá trong ngôn ngữ bạn học hoặc bằng ngôn ngữ giao diện web. Bạn cũng có thể tìm kiếm các thuật ngữ cụ thể trong Photo Vocabs, một lần nữa bằng ngôn ngữ đang học hoặc bằng ngôn ngữ giao diện web.

Tôi cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành Photo Vocab?

Bạn có thể hoàn thành Photo Vocabs trong khoảng 20 phút. Điều này khiến chúng trở nên thuận tiện để được sử dụng trong việc cải thiện vốn từ vựng của bạn thông qua các phiên ngắn hàng ngày.