Bắt đầu

Làm thế nào để học trên Do you speak Jeun'Est hiệu quả nhất

Khi bạn mới sử dụng Do you speak Jeun'Est lần đầu, trước tiên hãy làm bài Kiểm tra Đánh giá để biết được trình độ của mình. Trên Do you speak Jeun'Est, bạn có thể lọc Video Boosters theo cấp độ để phát các bài phù hợp với trình độ của mình hoặc trải nghiệm các thử thách trên đó. Nếu bạn quan tâm đến một chủ đề cụ thể và muốn mở rộng vốn từ vựng của mình trong lĩnh vực đó, Photo Vocabs sẽ là một nguồn dữ liệu lý tưởng.Trên hết, hãy cố gắng sử dụng Do you speak Jeun'Est thường xuyên - lý tưởng là ít nhất 3 lần/tuần. Các buổi học ngắn hạn thường xuyên là cách tốt nhất để học và cải thiện khả năng ngôn ngữ.

Làm thế nào tôi biết được trình độ của mình?

Khi bạn bắt đầu học một ngôn ngữ trên Do you speak Jeun'Est, trước tiên bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành bài Kiểm tra Đánh giá, đánh giá mức độ thông thạo của bạn trong ngôn ngữ đó theo Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR). Sau khi hoàn thành nó, bạn sẽ biết được trình độ của mình. Để giúp bạn theo dõi tiến trình của mình, một bài Kiểm tra Đánh giá mới sẽ được đề xuất cho bạn sau mỗi 10.000 điểm tích luỹ được trên nền tảng.