Skill Boosters

Skill Booster là gì?

Cấu trúc của Skill Booster là gì?

Chủ đề của Skill Boosters là gì?

Làm thế nào tôi có thể tìm được Skill Booster?

Cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành Skill Booster?

Huy hiệu phục vụ cho mục đích gì?

Huy hiệu giúp bạn biết được mình đã tiến xa đến mức nào trong việc thông thạo một tình huống ngôn ngữ cụ thể. Để tìm huy hiệu của mình, hãy truy cập trang Huy hiệu trên trình đơn Bảng điều khiển. Huy hiệu sẽ tự động được thêm vào dựa trên điểm số của bạn trong Skill Booster: bạn phải đạt tối thiểu 600 điểm để đạt được huy hiệu Đồng, 750 điểm cho huy hiệu Bạc, 900 điểm cho huy hiệu Vàng.

Điều cần biết: hoạ tiết minh hoạ trong phần Huy hiệu của bảng điều khiển hiển thị các huy hiệu bạn đã đạt được cho mỗi mô-đun Skill Booster.

: bạn vẫn chưa nhận được huy hiệu cho Skill Booster này

: bạn đã nhận được huy hiệu Đồng cho Skill Booster này.

: bạn đã nhận được huy hiệu Bạc cho Skill Booster này.

: bạn đã nhận được huy hiệu Vàng cho Skill Booster này.