Skill Boosters

Co je Skill Booster?

Skill Boosters jsou sbírka 33 výukových lekcí, které vám pomohou zvládat každodenní jazykové situace, kdy potřebujete rychle a srozumitelně vyjádřit, co potřebujete, a porozumět tomu, co vám v cizím jazyce říkají.

Tyto lekce využívají kreativitu, humor a jazykové znalosti youtuberů, jejichž videa vám v těchto situacích pomohou a naučí vás výrazy a slovíčka, která vám dodají dostatečnou jistotu.

Skill Boosters jsou navrženy tak, abyste se při opakovaném poslechu jednotlivých částí videa během různých kroků lekce seznámili s příslušnými prvky jazyka a osvojili si je do svých jazykových reflexů.

Vaším cílem u Skill Boosters by mělo být získání alespoň 600 bodů u každé lekce; pak získáte odznak za zvládnutí dovedností v dané jazykové situaci.
Tip: U všech Skill Boosters si můžete kliknutím na ikonu želvy zpomalit rychlost přehrávání.

Jakou má Skill Booster strukturu?

Každé ze 33 cvičení označovaných jako Skill Boosters je založeno na videu, které ukazuje typický dialog v běžné situaci. Cvičení se skládá z osmi kroků, ve kterých se seznámíte s oběma stranami dialogu. Doporučujeme nejprve projít postupně všechny kroky a teprve poté cvičení podle potřeby opakovat, abyste dosáhli lepšího skóre. Důležité dovednosti a klíčovou slovní zásobu si zobrazíte kliknutím na tlačítko Zobrazit podrobnosti u miniatury příslušeného Skill Boosteru. Maximální skóre pro Skill Booster je 1000 bodů.

Pokud se pustíte do Skill Boosteru poprvé, musíte projít všechny kroky cvičení ve stanoveném pořadí.

Každý Skill Booster se skládá z osmi kroků:

Prvním krokem cvičení je Slovníček. Představí šest výrazů, které jsou důležité pro pochopení videa. Tyto výrazy jsou pak v průběhu lekce opakovaně procvičovány. U každého výrazu je k dispozici pravopis, výslovnost, překlad do zvoleného jazyka a příklad použití.

Video je krok, ve kterém sledujete celé video bez titulků. Můžete si ho libovolně zastavovat a přehrávat opakovaně a bude k dispozici i nadále během následujících kroků.

Porozumění se skládá ze dvou otázek s možností volby odpovědi, které prověří vaše obecné porozumění videu. Maximální skóre v tomto kroku je 60 bodů.

Dialog se skládá ze šesti otázek s možností volby odpovědi založených na rozhovorech ve videu. Cílem tohoto cvičení je pokračovat v dialogu i po skončení přehrávání. Vybíráte ze tří podobně znějících odpovědí.  Maximální skóre v tomto kroku je 150 bodů.  Na konci tohoto kroku získáte přístup ke kompletnímu přepisu textu videa.

Větná struktura obsahuje šest cvičení, kde máte správně uspořádat slova do věty z dialogu. Maximální skóre v tomto kroku je 150 bodů.

Přepis prověří hlubší porozumění obsahu videa. V této aktivitě doplňujete osm mezer v přepisu videa a vybíráte z podobně znějících možností. Maximální skóre v tomto kroku je 80 bodů.

Předposlední krok je Pokročilé porozumění, které se skládá ze dvou otázek s různými možnostmi odpovědí a týká se pokročilých prvků videa. Za tento krok lze získat maximálně 60 bodů.

Skill Boosters končí testem znalostí. Test se skládá z pěti cvičení (dvakrát propojení otázek se správnými odpověďmi; dvakrát doplňování mezer v textu; a cvičení s vlastním doplňováním mezer ve větách). Maximální skóre je 450 bodů.

Jaká jsou témata Skill Boosters?

Skill Boosters jsou uspořádány kolem šesti témat:

  • - Asistence
  • - Pracovní komunikace
  • - Komunikace při cestování
  • - Získání zaměstnání
  • - Každodenní věci
  • - Jak sdělit, co potřebujete

Jak najdu Skill Booster?

Skill Booster si můžete vyhledat na stránce nabídky. Můžete také využít nástroj pro vyhledávání a vyhledat ho podle názvu.

Jak dlouho trvá Skill Booster?

Jeden Skill Booster vám zabere přibližně 20 až 30 minut.

K čemu jsou odznaky?

Odznaky ukazují, jak daleko jste s dostali ve zvládání konkrétních jazykových situací. Své odznaky najdete na stránce Odznaky v menu hlavního panelu. Odznaky získáváte automaticky na základě skóre ve Skill Boosters: bronzový odznak vyžaduje minimálně 600 bodů, stříbrný 750 a zlatý 900.

Tip: Nálepky v sekci odznaků na panelu ukazují odznaky, které jste získali za jednotlivé moduly Skill Booster.

: zatím jste nezískali žádný odznak za tento Skill Booster

: získali jste bronzový odznak za tento Skill Booster.

: získali jste stříbrný odznak za tento Skill Booster.

: získali jste zlatý odznak za tento Skill Booster.