Hodnoticí testy

Jak jsou vytvářeny hodnoticí testy?

Hodnoticí testy platformy Do you speak Jeun'Est jsou navrhovány a vytvářeny odborníky na jazykové testování. Během 20 minut dokážou posoudit důležité jazykové znalosti testovaného. Testy odpovídají společnému evropskému referenčnímu rámci (SERR) pro znalost jazyků.

Hodnoticí testy jsou generovány z databáze 240 otázek pro každý jazyk. Test je adaptivní, tzn. obtížnost otázek závisí na odpovědích dotazovaného – podle správnosti odpovědí obtížnost stoupá nebo klesá. Díky tomuto principu jsou otázky z databáze vybírány dynamicky na základě algoritmu a celkový počet dostupných testů je v tak podstatě nekonečný.

Kde najdu výsledky hodnoticího testu?

Výsledky vašich hodnoticích testů najdete v chronologickém pořadí v sekci hodnoticích testů na hlavním panelu.

Jak často mohu absolvovat hodnoticí test?

Hodnoticí test můžete absolvovat hned na začátku používání platformy. Pak ho můžete zopakovat vždy, když v herních aktivitách dosáhnete 10 000 bodů. Získáte tak před dalším posouzením znalostí dostatek času na procvičování a pokroky.

Jak se počítají výsledky hodnoticích testů?

Výsledek hodnoticího testu určuje několik proměnných:
- Každá otázka má koeficient založený na obtížnosti.
- Počítá se počet správných odpovědí (podle koeficientu).
- Také se počítá počet nesprávných odpovědí (podle koeficientu).
- Algoritmus zohledňuje úroveň odpovídajícího a podle toho se zaměřuje více na správné odpovědi, nebo na nesprávné.

Čas se při hodnocení výsledku nezohledňuje, ale zobrazí se vám, abyste věděli, kolik času vám test zabral. Výsledek dokončeného testu si můžete prohlédnout na panelu v sekci Hodnoticí testy. Můžete si stáhnout, vytisknout nebo sdílet certifikát potvrzující výsledky vašeho testu.