Testy

W jaki sposób są generowane testy?

Zaprojektowane i opracowane przez specjalistów w dziedzinie testowania znajomości języka, Do you speak Jeun'Est nasze Testy oceniają kluczowe umiejętności językowe w ciągu zaledwie 20 minut. Testy te są dostosowane do Common European Framework of Reference (CEFRL) dla języków.

Testy te są generowane na podstawie bazy 240 pytań na język. Test ma charakter adaptacyjny, tzn. na poziom trudności pytań wpływają Twoje odpowiedzi, zwiększając lub zmniejszając poziom trudności w zależności od dokładności udzielonych odpowiedzi. Zgodnie z tą zasadą pytania są wybierane i kompilowane dynamicznie z bazy danych przez algorytm, stanowiąc w ten sposób nieskończoną liczbę dostępnych testów.

Jak uzyskać dostęp do wyników testu?

Wyniki testu ułożone w porządku chronologicznym można znaleźć w sekcji Testy na pulpicie nawigacyjnym.

Jak często mogę zdawać testy?

Do testu oceniającego poziom umiejętności językowych możesz przystąpić, gdy po raz pierwszy zaczniesz korzystać z witryny, a następnie za każdym razem, gdy zdobędziesz 10 000 punktów, grając w gdy przypisane do jednostek edukacyjnych. Dzięki temu masz wystarczająco dużo czasu na ćwiczenie i robienie postępów przed ponowną oceną swoich umiejętności.

Jak kalkulowane są wyniki testów?

O wyniku Testu decyduje szereg zmiennych:
- Współczynnik każdego pytania zależy od poziomu trudności danego pytania.
- Bierzemy pod uwagę liczbę poprawnych odpowiedzi (na podstawie współczynnika).
- Pod uwagę brana jest również liczba błędnych odpowiedzi (na podstawie współczynnika).
- W zależności od poziomu umiejętności ucznia algorytm będzie bardziej koncentrował się na odpowiedziach poprawnych lub odpowiedziach błędnych.

Chociaż czas spędzony na teście nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu wyniku, będzie on nadal wyświetlany, abyś mógł sprawdzić, ile czasu spędziłeś na teście. Po zakończeniu testu możesz sprawdzić swoje wyniki w sekcji Testy na pulpicie nawigacyjnym. Możesz pobrać, wydrukować lub udostępnić spersonalizowany Certyfikat potwierdzający wynik testu.