Ścieżki edukacyjne

Czym jest ścieżka edukacyjna?

Ścieżki Edukacyjne, które mogą być przypisane jako misje, zostały stworzone specjalnie po to, aby pomóc Ci w opanowaniu języka z danej dziedziny. Są one zorganizowane według tematu lub zagadnienia, a dyplom jest przyznawany po uzyskaniu minimum 750 punktów z każdego ćwiczenia.

Jak wygląda struktura ścieżki edukacyjnej?

Ścieżka edukacyjna może składać się z dowolnej liczby ćwiczeń, które mogą być odtwarzane i wykonywane w dowolnej kolejności. Aby otrzymać dyplom za ścieżkę edukacyjną, z której korzystasz, musisz zdobyć co najmniej 750 punktów w każdym ćwiczeniu. Możesz również zobaczyć sugerowane treści opcjonalne, które jednak nie są wymagane do ukończenia ścieżki i uzyskania dyplomu.

Ile czasu potrzeba, aby ukończyć ścieżkę edukacyjną?

Czas potrzebny do ukończenia ścieżki edukacyjnej i uzyskania dyplomu zależy od liczby ćwiczeń w ścieżce i oczywiście od tego, czy uda ci się zdobyć co najmniej 750 punktów za każde ćwiczenie. Ćwiczenia lub ich poszczególne etapy mogą być powtórzone, aby zwiększyć liczbę punktów uzyskanych w danym ćwiczeniu. Ogólnie rzecz biorąc, wykonanie każdego ćwiczenia zajmuje około 20 minut.

Jak uzyskam certyfikat?

Aby uzyskać dyplom w ramach ścieżki edukacyjnej, musisz uzyskać minimalną liczbę punktów we wszystkich jednostkach edukacyjnych w ramach danej ścieżki. W ramach ścieżki edukacyjnej dostępne są dwa rodzaje dyplomów: jeśli uzyskasz co najmniej 750 punktów w każdej jednostce danej ścieżki, otrzymasz dyplom. Jeśli uzyskasz co najmniej 900 punktów z każdej jednostki w ramach ścieżki, otrzymasz Dyplom z wyróżnieniem.