ติดตามการเรียนรู้

Learning Track คืออะไร?

ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่มีการจัดเก็บรวบรวมมาอย่างดี มีการออกแบบ Learning Tracks ซึ่งสามารถมอบหมายเป็นภารกิจมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการภาษาในส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะได้ มีการจัดระบบตามหัวข้อหรือธีมซึ่งจะมีการมอบประกาศนียบัตรเป็นรางวัลเมื่อคุณสามารถทำคะแนนขั้นต่ำ 750 คะแนนในแต่ละแบบฝึกหัด

โครงสร้างของ Learning Track คืออะไร?

Learning Track อาจจะประกอบด้วยแบบฝึกหัดจำนวนเท่าใดก็ได้ซึ่งสามารถเล่นและทำให้เสร็จได้ตามเวลาที่ต้องการ เพื่อให้ได้รับใบประกาศนียบัตรสำหรับ Learning Track ที่คุณกำลังทำอยู่ คุณจะต้องทำคะแนนในแต่ละแบบฝึกหัดให้ได้อย่างน้อย 750 คะแนน นอกจากนี้คุณอาจจะดูเนื้อหาตัวเลือกที่แนะนำ แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการกำหนดให้คุณจะต้องเล่นเพื่อทำแทร็กให้เสร็จและเพื่อให้ได้รับใบประกาศนียบัตร

ต้องใช้เวลาเท่าไรในการทำ Learning Track ให้เสร็จสมบูรณ์?

เวลาที่ต้องใช้ในการทำ Learning Track ให้เสร็จและรับใบประกาศนียบัตรจะขึ้นอยู่กับจำนวนแบบฝึกหัดที่มีในแทร็ก และความสามารถในการทำให้ได้คะแนนขั้นต่ำ 750 คะแนนในแต่ละแบบฝึกหัดของคุณ สามารถทำแบบฝึกหัดหรือทำแต่ละขั้นตอนของแบบฝึกหัดซ้ำได้เพื่อเพิ่มคะแนนในการทำแบบฝึกหัดของคุณ โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในการทำแบบฝึกหัดแต่ละแบบฝึกหัด

ฉันจะได้ใบรับรองได้อย่างไร?

เพื่อให้ได้รับใบประกาศนียบัตรในส่วนของ Learning Track คุณจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำในหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดในแทร็กนั้น ๆ มีประกาศนียบัตรสองประเภทในส่วนของ Learning Track คือ หากคุณได้คะแนนขั้นต่ำ 750 คะแนนในแต่ละหน่วยของแทร็ก คุณจะได้รับประกาศนียบัตร หากคุณได้คะแนนอย่างน้อย 900 คะแนนในแต่ละหน่วยของแทร็ก คุณจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเกียรติบัตร