Profesní obory

Co je Profesní obor?

Profesní obory (které lze přidělit jako mise) se skládají z pečlivě vybraných výukových lekcí, které vám pomohou zvládnou jazykové znalosti v konkrétní oblasti. Jsou uspořádány podle témat a pokud u každého cvičení získáte alespoň 750 bodů, obdržíte diplom.

Jakou má Profesní obor strukturu?

Profesní obor může mít různý počet cvičení, která lze absolvovat v libovolném pořadí. Pokud chcete v daném oboru získat diplom, musíte v každém cvičení dosáhnout alespoň750 bodů. Můžeme vám nabídnout i doporučený doplňkový obsah, který ale není pro úspěšné absolvování a získání diplomu povinný.

Kolik času vyžaduje absolvování jednoho Profesního oboru?

Čas potřebný pro absolvování Profesního oboru a získání diplomu se liší podle počtu cvičení, která daný obor zahrnuje, a samozřejmě podle toho, kolik času potřebujete na dosažení 750 bodů v každém cvičení. Cvičení i jejich jednotlivé kroky můžete absolvovat znovu a skóre si tak vylepšit. Obecně platí, že jedno cvičení trvá přibližně 20 minut.

Jak získám certifikát?

Pokud chcete v některém Profesním oboru získat diplom, musíte ve všech příslušných výukových lekcích dosáhnout minimálního skóre. U každého Profesního oboru můžete získat dva typy diplomů: V případě dosažení alespoň 750 bodů v každé lekci získáte klasický diplom, při dosažení minimálně 900 bodů v každé lekci pak získáte červený diplom.