Hlavní panely

K čemu slouží?

K dispozici máte různé panely. Zobrazuje se na nich průběh vašeho studia na platformě. Panely jsou jako váš osobní zápisník. Slovíčka označená jako „naučená“ jsou ta, se kterými už jste se dostatečně seznámili, abyste si je zapamatovali. Panel gramatických pravidel zaznamenává pravidla, se kterými už jste se setkali (modrou barvou) ve Video Boosters, a nabízí odkazy na všechny Video Boosters, ve kterých se toto pravidlo vyskytuje. Panely vám mohou pomoci při opakování slovní zásoby nebo při hledání, opakování nebo procvičování konkrétního gramatického prvku.

Najdete tady také cvičné certifikační testy BRIGHT, TOEIC a BULATS, z nichž každý můžete absolvovat jednou a udělat si tak představu, jak bude vlastní zkouška vypadat.

Tip: Na panelu najdete i výsledky absolvovaných hodnoticích testů. U výsledku je uvedeno vysvětlení dosažené úrovně podle požadavků SERR, abyste věděli, jak si stojíte a v čem se liší ostatní úrovně.

Co jsou výzvy?

Chcete-li se učit cizí jazyk efektivně, je dobré vypěstovat si vhodné návyky. Proto je tady online trenér, který vám hned na začátku výuky na platformě Do you speak Jeun'Est nabídne výzvy – konkrétní úkoly, které je třeba splnit. Tyto výzvy vám pomohou vypěstovat si správný zvyk krátkého, ale častého a pravidelného studia.