แดชบอร์ด

ใช้มันเพื่ออะไร?

แดชบอร์ดที่แตกต่างกันจะมีให้คุณใช้งานได้ มันจะแสดงให้เห็นการเรียนรู้ที่คุณได้ทำเสร็จแล้วในขณะนั้นบนแพลตฟอร์ม แดชบอร์ดนี้เป็นเหมือนโน้ตบุ๊คออนไลน์ของคุณ รายการคำศัพท์ที่ติดป้าย “เรียนแล้ว” คือคำศัพท์ที่คุณได้เล่นจำนวนหลายครั้งอย่างเพียงพอที่จะจดจำได้แล้ว แดชบอร์ดกฎแกรมม่า จะเก็บรวบรวมรายการกฎแกรมม่าที่คุณได้เห็นผ่านตามา (รายการสีฟ้า) ใน Video Boosters และให้ลิงก์ทั้งหมดที่ลิงก์ไปยัง Video Boosters ที่ตรงกันกับกฎแกรมม่า แดชบอร์ดอาจเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการแก้ไขคำศัพท์ หรือการค้นหา ทบทวนหรือฝึกการใช้แกรมม่าในเรื่องเฉพาะ

ที่นี่คุณยังพบกับการสอบรับใบรับรอง mock BRIGHT, TOEIC และ BULATS ซึ่งคุณสามารถทำได้ครั้งละหนึ่งรายการเพื่อให้คุณพอจะได้ทราบว่าการสอบนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร

สิ่งที่ควรรู้: แดชบอร์ดยังแสดงผลคะแนนของการทดสอบประเมินทั้งหมดที่คุณได้ทำด้วย การอธิบายผลคะแนนของคุณจะเป็นไปตาม CEFRL ซึ่งรวมอยู่เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจระดับการคำนวณของคุณได้ดีขึ้นและทราบระดับอื่น ๆ ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องในส่วนของความสามารถทางภาษา

ความท้าทายคืออะไร?

นิสัยที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในส่วนนี้เพื่อให้คุณเริ่มต้นอย่างถูกต้องเหมาะสม “ผู้สอน” ออนไลน์ของเว็บจะมอบความท้าทายให้คุณ – ประกอบด้วยงานสำหรับการเรียนรู้ที่คุณจะต้องทำให้เสร็จ – เมื่อคุณเริ่มการเรียนรู้บน Do you speak Jeun'Est เป็นครั้งแรก ความท้าทายนี้จะทำให้คุณมีนิสัยการเรียนรู้ในระยะเวลาสั้น ๆ แต่บ่อยครั้งจากกิจกรรมการเรียนรู้