เริ่มเลย

วิธีการเรียนบน Do you speak Jeun'Est อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อคุณเริ่มใช้งาน Do you speak Jeun'Est เป็นครั้งแรก ทำแบบทดสอบประเมินก่อนเพื่อหาระดับความสามารถของคุณ จากนั้นบน Do you speak Jeun'Est คุณจะสามารถกรอง Video Boosters ตามระดับความสามารถได้ ในการเล่นรายการเหล่านั้นตามระดับความสามารถของคุณ หรือลองความท้าทายของระดับที่เหนือกว่าคุณ หากคุณสนใจในหัวข้อใดโดยเฉพาะและต้องการเพิ่มจำนวนคลังคำศัพท์ของคุณในสาขานั้น ๆ Photo Vocabs คือแหล่งเรียนรู้ที่ใช่สำหรับคุณ นอกเหนือจากนั้น ลองใช้ Do you speak Jeun'Est บ่อย ๆ – อย่างน้อยควรจะเป็นสามครั้งต่อสัปดาห์ ทำบ่อย ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดหรือการพัฒนาความสามารถได้เร็วที่สุด

ฉันจะทราบระดับความสามารถของฉันได้อย่างไร?

เมื่อคุณเริ่มการเรียนภาษาบน Do you speak Jeun'Est จะมีการขอให้คุณทำการทดสอบประเมินก่อนเพื่อเป็นการประเมินระดับความสามารถของคุณในภาษานั้นตามกรอบการวัดของ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เมื่อทำการทดสอบเสร็จแล้วคุณจะทราบระดับความสามารถของคุณ เพื่อช่วยคุณติดตามความก้าวหน้าของคุณ จะมีการเสนอการทดสอบประเมินใหม่ให้กับคุณเมื่อคุณสะสมคะแนนบนแพลตฟอร์มในทุก ๆ 10,000 คะแนน