การทดสอบประเมิน

มีการสร้างการทดสอบประเมินอย่างไร?

ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบความสามารถทางภาษา การทดสอบประเมิน Do you speak Jeun'Est ประเมินทักษะภาษาหลัก ๆ ในเวลาเพียง 20 นาที การทดสอบนี้เป็นไปตามมาตรฐานของการรับรองของยุโรป (CEFR) สำหรับภาษา 
 
  การทดสอบประเมินเป็นการสร้างขึ้นด้วยคำถาม 240 ข้อต่อภาษา การทดสอบสามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น ระดับความยากของคำถามจะขึ้นอยู่กับคำตอบของคุณ การเพิ่มหรือลดระดับความยากจะขึ้นอยู่กับความถูกต้องของคำตอบที่ให้ จากหลักการนี้จึงมีการเลือกคำถามและเรียบเรียงโดยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามฐานข้อมูลที่กำหนดโดยอัลกอริทึม มันจึงประกอบด้วยการทดสอบจำนวนมากที่มีให้อย่างไม่สิ้นสุด

ฉันจะสามารถเข้าถึงผลคะแนนการทดสอบประเมินของฉันได้อย่างไร?

สามารถดูผลคะแนนการทดสอบประเมินของคุณได้ตามลำดับเวลา ในส่วนการทดสอบประเมินบนแดชบอร์ดของคุณ

ฉันจะสามารถทำการทดสอบประเมินได้บ่อยแค่ไหน?

คุณอาจจะทำการทดสอบประเมินเมื่อคุณเริ่มใช้งานเว็บไซต์ จากนั้นทุกครั้งที่คุณมีคะแนนจากการเล่นหน่วยการเรียนรู้ครบ 10,000 คะแนน นี่จะทำให้คุณมีเวลาเพียงพอในการฝึกฝนและพัฒนาความก้าวหน้าก่อนจะมีการประเมินทักษะของคุณใหม่อีกครั้ง

มีการคำนวณผลคะแนนการทดสอบประเมินอย่างไร?

ผลคะแนนการทดสอบประเมินจะมีการกำหนดด้วยตัวแปรจำนวนมาก:
-แต่ละคำถามจะมีค่าสัมประสิทธิ์บนพื้นฐานของระดับความยากของคำถาม
- จะมีการพิจารณาจำนวนคำตอบที่ตอบถูก(จากค่าสัมประสิทธิ์)
- จะมีการพิจารณาจำนวนคำตอบที่ตอบผิด (จากค่าสัมประสิทธิ์) 
- ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของผู้เรียน อัลกอริทึมจะให้ความสนใจกับคำตอบที่ถูกต้องหรือคำตอบที่ตอบผิดมากกว่ากัน 

ในขณะที่เมื่อคำนวณผลคะแนนจะไม่มีการพิจารณาเวลาที่ใช้ในการทำการทดสอบ แต่มันจะยังคงแสดงอยู่เพื่อให้คุณได้รู้ว่าคุณใช้เวลาทำการทดสอบนานแค่ไหน คุณสามารถดูผลคะแนนของคุณได้เมื่อทำการทดสอบเสร็จแล้วในภายใต้ส่วนของ การทดสอบประเมินในแดชบอร์ดของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลด ปรินต์หรือแชร์ใบรับรองผลคะแนนการทดสอบประเมินที่ทำให้เป็นส่วนตัวของคุณได้