Skill Boosters

Skill Booster คืออะไร?

Skill Boosters เป็นคอลเลกชันหน่วยการเรียนรู้ 33 หน่วยที่ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันเมื่อคุณมีความจำเป็นต้องสื่อสารสิ่งที่คุณต้องการอย่างชัดเจนและรวดเร็วและเข้าใจในสิ่งที่พูดในภาษาต่างประเทศ 

บทเรียนเหล่านี้ได้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ขันและความชำนาญด้านภาษาของ Youtubers ซึ่งเป็นผู้สร้างวิดีโอขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณผ่านสถานการณ์เหล่านี้และสอนสำนวนและคำศัพท์เพื่อให้คุณรับมือกับแต่ละสถานการณ์ได้ด้วยความมั่นใจ

Skill Boosters ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ –การเล่นในส่วนของวิดีโอและการฟังซ้ำสอดคล้องกับบทสนทนาตลอดขั้นตอนต่าง ๆ ของหน่วยการเรียนรู้ –คุณจะค่อย ๆ คุ้นเคยกับองค์ประกอบของภาษาและซึมซับมันเข้าสู่ปฏิกิริยาตอบกลับโดยอัตโนมัติทางภาษาของคุณ 

เป้าหมายของคุณสำหรับ Skill Boosters คือควรจะได้คะแนน 600 คะแนนขึ้นไปต่อหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้ได้เหรียญตราที่แสดงทักษะทางภาษาในสถานการณ์การใช้ภาษาโดยเฉพาะ 
สิ่งที่ควรรู้: สำหรับ Skill Boosters ทั้งหมดคุณสามารถเลือกที่จะเล่นวิดีโอให้ช้าลงหรือเล่นซ้ำโดยการคลิกไอคอนรูปเต่า

โครงสร้างของ Skill Booster คืออะไร?

แบบฝึกหัด 33 แบบฝึกหัดแต่ละรายการรู้จักกันในชื่อของ Skill Boosters ซึ่งเป็นวิดีโอการแสดงบทสนทนาทั่วไปในสถานการณ์ต่าง ๆ หลากหลายและประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ แปดขั้นตอนตลอดทั้งหลักสูตรซึ่งคุณจะเริ่มคุ้นเคยกับบทสนทนาทั้งสองฝ่าย แนะนำให้ทำทุกขั้นตอนทั้งหมดก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดซ้ำเพื่อให้ได้คะแนนดีขึ้น สามารถดูทักษะและคำศัพท์หลักที่คุณจะได้เรียนได้โดยการคลิกปุ่ม “ดูรายละเอียด”บนรูปขนาดย่อของส่วน Skill Booster คะแนนสูงสุดสำหรับ Skill Booster คือ 1000 คะแนน 

หากทำ Skill Booster เป็นครั้งแรก ผู้เรียนจะต้องทำขั้นตอนต่าง ๆ ของหน่วยการเรียนรู้ต่อไปข้างหน้าตามลำดับที่ให้

 Skill Booster แต่ละส่วนประกอบด้วยขั้นตอนแปดขั้นต่อไปนี้: 

ขั้นคำศัพท์จะเสนอแบบฝึกหัด จะแสดงรายการคำศัพท์หลักหกคำที่จำเป็นจะต้องรู้ความหมายเพื่อให้เข้าใจวิดีโออย่างครบถ้วน สำนวนเหล่านี้จะมีการฝึกฝนตลอดทั้งหน่วยการเรียนรู้ จะนำเสนอรายการคำศัพท์แต่ละคำพร้อมด้วยการสะกดคำ การออกเสียง คำแปลเป็นภาษาที่เลือกแปล และตัวอย่างการใช้ในประโยค

ขั้นตอนวิดีโอจะช่วยให้คุณสามารถค้นพบวิดีโอทั้งหมด โดยไม่มีซับไตเติ้ล คุณสามารถหยุดหรือเล่นวิดีโอซ้ำได้หลายครั้งตามต้องการ และจะยังคงมีให้เข้าถึงได้แม้จะอยู่ในขั้นต่อมา

ขั้นการจับใจความจะทำให้ประกอบด้วยคำถามแบบมีคำตอบให้เลือกตอบสองข้อเพื่อตรวจสอบความเข้าใจวิดีโอโดยทั่วไปของคุณ คะแนนสูงสุดในขั้นนี้คือ 60 คะแนน

ขั้นบทสนทนาประกอบด้วยคำถามแบบมีคำตอบให้เลือกหกข้อจากบทสนทนาในวิดีโอ เป้าหมายของแบบฝึกหัดนี้คือสามารถดำเนินบทสนทนาต่อไปได้อย่างถูกต้องเมื่อวิดีโอจบลงแล้ว คุณจะต้องเลือกระหว่างคำตอบที่มีการออกเสียงคล้ายกัน คะแนนสูงสุดในขั้นนี้คือ 150 คะแนน จะมีการปลดล็อกการถอดเสียงทั้งหมดของวิดีโอเมื่อจบขั้นตอนนี้

ขั้นโครงสร้างประโยคประกอบด้วยคำถามหกข้อ โดยจะให้คุณจัดเรียงคำใหม่ตามลำดับที่ถูกต้องเพื่อสร้างประโยคจากบทสนทนา คะแนนสูงสุดที่จะได้รับในขั้นนี้คือ 150 คะแนน

ขั้นการถอดความเป็นการทดสอบเพื่อมองหาความเข้าใจเนื้อหาในวิดีโอในขั้นสูง กิจกรรมนี้จะประกอบด้วยการเติมคำในช่องว่างแปดรายการจากทรานสคริปต์ของวิดีโอ เลือกจากตัวเลือกที่มีการออกเสียงคล้ายกันสี่ตัวเลือก คะแนนสูงสุดในขั้นนี้คือ 80 คะแนน

ขั้นก่อนขั้นสุดท้าย คือความเข้าใจขั้นสูงซึ่งประกอบด้วยคําถามแบบสองตัวเลือกในมุมมองขั้นสูงของวิดีโอ คะแนนสูงสุดของขั้นนี้คือ 60 คะแนน

Skill Boosters จะจบลงด้วยการทดสอบทักษะ Skills Test การทดสอบนี้ประกอบด้วยแบบฝึกหัดห้ารายการ (คำถาม/คำตอบที่ตรงกันสองข้อ; เติมช่องว่างในข้อความสองข้อ; และแบบฝึกหัดแบบคำถามปลายเปิด เติมคำในช่องว่างของประโยค) คะแนนสูงสุดคือ 450 คะแนน

ธีมของ Skill Boosters คืออะไร?

Skill Boosters จะมีการจัดระบบตามธีม 6 ธีมต่อไปนี้:

  • - ความช่วยเหลือ
  • - การสื่อสารในธุรกิจ
  • - การสื่อสารในระหว่างการเดินทาง
  • - การได้งานทำ
  • - การทำสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันให้เสร็จลุล่วง
  • - การสื่อความหมายข้อความของคุณ

ฉันจะค้นหา  Skill Booster ได้อย่างไร?

ในการค้นหา Skill Booster, คุณสามารถสำรวจหน้าเว็บ หรือใช้เครื่องมือค้นหาเพื่อค้นหาตามชื่อ

ฉันต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการทำ Skill Booster ให้เสร็จ?

ใช้เวลา 15 ถึง 20 นาทีในการทำ skill Booster ให้เสร็จ 

เหรียญตราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด?

เหรียญตราช่วยให้คุณทราบว่าคุณพัฒนาความชำนาญในการใช้ภาษาในเหตุการณ์โดยเฉพาะมาไกลแค่ไหน ในการค้นหาเหรียญตราของคุณ ไปยังหน้า เหรียญตรา ในเมนูแดชบอร์ดของคุณ คุณจะได้รับเหรียญตราโดยอัตโนมัติจากคะแนนที่คุณทำได้ใน Skill Booster: คุณจะต้องทำให้ได้คะแนนอย่างน้อย 600 คะแนนเพื่อรับเหรียญทองแดง 750 คะแนนสำหรับเหรียญเงิน และ 900 คะแนนสำหรับเหรียญทอง

สิ่งที่ควรรู้: ลวดลายในส่วนของเหรียญบนแดชบอร์ดจะแสดงเหรียญที่คุณได้รับสำหรับเกณฑ์วัดใน Skill Booster

: คุณยังไม่ได้รับเหรียญสำหรับ  Skill Booster นี้

: คุณได้รับเหรียญทองแดงสำหรับ Skill Booster นี้

: คุณได้รับเหรียญเงินสำหรับ Skill Booster นี้

: คุณได้รับเหรียญทองสำหรับ Skill Booster นี้