Skill Boosters

Mi az a Skill Booster?

A Skill Boosters anyagok 33 tanulási egységet tartalmaznak: ezek a mindennapi nyelvi szituációkban való boldogulást segítik olyankor, amikor világosan és gyorsan kell saját mondandóját megfogalmaznia, illetve az elhangzottakat megértenie az idegen nyelven.

A leckékhez sokat hozzátesz azoknak a YouTubereknek a kreativitása, humora és nyelvi profizmusa, akik a szituációkhoz az oktató jellegű videókat készítették. Ezekből elsajátíthatóak azok a szavak és kifejezések, amelyek révén ön magabiztosan tudja majd kezelni az adott helyzeteket.

A Skill Boosters anyagok feldolgozása során ön a videó egy-egy szakaszát játssza le és az elhangzó párbeszédet a tanulási egység különböző lépéseiben többször is meghallgathatja. Így a tananyag kialakításából fakadóan ön fokozatosan egyre jobban megismeri a lényeges nyelvi aspektusokat és beépíti azokat nyelvtudása automatizmusai közé.

Az ön célja a Skill Boosters anyagok teljesítése során legalább 600 pont elérése tanulási egységenként - így szerezhet jelvényeket az adott nyelvi szituációban felmutatott készségeinek igazolásaképpen.
Hasznos infó: mindegyik Skill Boosters anyagban lehetősége van a lejátszás lassítására, ha rákattint a teknőc-ikonra.

Hogyan épül fel egy Skill Booster?

A Skill Boosters néven futó 33 feladat mindegyike egy olyan videóra épül, amely különféle helyzetek tipikus párbeszédeit mutatja be. Nyolc lépésből áll, amelyek során ön megismerkedhet a párbeszéd mindkét felével. Először ajánlott teljes egészében végigvenni az összes lépést, mielőtt a megszerzett pontszám növelése érdekében átismételné a feladatot. Az egyes Skill Boosterekhez tartozó képecskén szereplő "Részletek megtekintése" feliratra kattintva megjelenik, hogy milyen készség és fontosabb szókincs kapcsolódik az adott anyaghoz. Egy-egy Skill Booster teljesítésével maximálisan 1000 pont szerezhető.

Amennyiben a tanuló először kezd bele valamelyik Skill Boosterbe, akkor a megadott sorrendben kell végighaladnia a tanulási egység szakaszain.

Minden Skill Booster anyag az alábbi nyolc lépésből áll:

A Szókincs lépés a feladat bevezető része. A szókincs hat olyan kiemelt fontosságú elemét mutatja be, amelyek szükségesek a videó teljes megértéséhez. E kifejezéseket a teljes tanulási egység során lehet majd gyakorolni. Mindegyik szótári elemnél a következők kerülnek ismertetésre: írásmódja és kiejtése, fordítása a kiválasztott fordítási nyelven, valamint gyakorlati alkalmazása egy példamondatban.

A Videó szakaszban ismerkedhet meg a teljes videóval - feliratozás nélkül. A videó akárhányszor megállítható vagy visszajátszható, és az ezt követő szakaszok során is rendelkezésre áll majd.

A Szövegértés lépés két feleletválasztós kérdésből áll, amelyek azt ellenőrzik, hogy ön általánosságban mennyire értette meg a videót. A lehetséges maximális pontszám ebben a lépésben 60.

A Párbeszéd lépés hat feleletválasztós kérdésből áll, amelyek a videóban elhangzott párbeszédre épülnek. A feladat lényege az, hogy helyesen kell folytatni a párbeszédet onnan, ahol a videó megállt. Ezen a ponton három fonetikailag hasonló megoldás közül kell kiválasztani valamelyiket. A feladattal szerezhető maximális pontszám 150. A lépés teljesítésekor hozzáférhetővé válik a videó teljes írott szövege.

A Mondatszerkezet lépés hat kérdésből áll, amelyek során a megadott szavakat helyes sorrendbe rakva kell összeállítania az elhangzott párbeszéd valamely mondatát. Az e szakaszban megszerezhető maximális pontszám 150.

A Szöveges átirat lépés a videóban elhangzottak haladóbb szintű megértését vizsgálja. E feladat során nyolc üresen hagyott helyet kell kitölteni a videó szöveges átiratában, a megadott négy - fonetikailag hasonló - opció közül kiválasztva valamelyiket. E szakasz maximális pontszáma 80.

Az utolsó előtti lépés a 'Haladó szövegértés', ami két - a videó haladóbb jellegű vonatkozásaihoz kapcsolódó - feleletválasztós kérdésből áll.

A Skill Boosters anyagok Képességteszttel zárulnak. Ez a teszt öt feladatból áll (két kérdés-felelet összepárosítós; két szövegben hagyott üres helyet kitöltős; illetve egy mondatokat szabadon kiegészítős). A megszerezhető maximális pontszám 450.

Milyen témák találhatóak a Skill Boosters anyagai közt?

A Skill Boosters anyagok a következő 6 téma köré épülnek:

  • - Asszisztencia
  • - Kommunikáció az üzleti életben
  • - Kommunikáció az utazás során
  • - Állásszerzés
  • - Hétköznapi tennivalók elintézése
  • - Megértetni magad a másikkal

Miként találok meg egy adott Skill Boostert?

Ha meg szeretne találni egy bizonyos Skill Booster anyagot, akkor megkeresheti magán az oldalon, vagy pedig a keresőfunkció révén rákereshet a címére.

Mennyi idő alatt csinálható végig egy Skill Booster?

Egy Skill Boosteren nagyjából 20-30 perc alatt lehet végigmenni.

Mire valók a jelvények?

A jelvények arra jók, hogy jelezzék, milyen haladást ért el egy adott nyelvi szituáció elsajátításában. A jelvényeit a Vezérlőpult menü Jelvények pontjában találja meg. A jelvényeket automatikusan kapja meg a Skill Booster anyagokon elért pontszámai alapján: a Bronz jelvényhez legalább 600 pontot kell szerezni, az Ezüst jelvényhez 750-et, az Arany jelvényhez pedig 900-at.

Hasznos infó: a vezérlőpult "Jelvények" részén látható képecskék azokat a jelvényeket jelenítik meg, amelyeket az egyes Skill Booster modulokra szerzett.

: még nem szerzett jelvényt erre a Skill Boosterre vonatkozóan.

: megszerezte a Bronz jelvényt erre a Skill Boosterre vonatkozóan.

: megszerezte az Ezüst jelvényt erre a Skill Boosterre vonatkozóan.

: megszerezte az Arany jelvényt erre a Skill Boosterre vonatkozóan.