Skill Boosters

Apa itu Skill Booster?

Skill Boosters adalah koleksi 33 unit pembelajaran yang direka untuk membantu anda menangani situasi bahasa sehari-hari, untuk bila anda perlu menyampaikan apa yang anda mahukan dengan jelas dan cepat dan memahami apa yang diperkatakan dalam bahasa asing.

Pelajaran ini mendapat manfaat daripada kreativiti, humor dan kepakaran bahasa Youtubers, yang telah mencipta video untuk membantu anda melalui situasi ini dan mengajar anda ungkapan dan perbendaharaan kata untuk membantu anda menangani setiap situasi dengan yakin.

Skill Boosters adalah direka agar - dengan memainkan seksyen tertentu video dan mendengar dialog yang disuaikan berulang kali sepanjang pelbagai langkah unit - anda secara beransur-ansur akan menjadi biasa dengan unsur-unsur bahasa dan menyerap mereka ke dalam refleks linguistik anda.

Matlamat anda untuk Skill Boosters adalah untuk memperoleh skor 600 mata atau lebih bagi setiap unit, dengan itu memberi anda lencana untuk kemahiran yang anda ditunjukkan dalam situasi bahasa tertentu.
Baik untuk diketahui: untuk semua Skill Boosters, anda boleh memilih untuk memperlahankan kelajuan main balik video dengan mengklik pada ikon kura-kura.

Apakah struktur Skill Booster?

Setiap daripada 33 latihan yang dikenali sebagai Skill Boosters adalah berdasarkan video yang menunjukkan dialog yang biasa dalam pelbagai situasi, dan terdiri daripada lapan langkah-langkah sepanjang kursus di mana anda akan menjadi biasa dengan kedua-dua belah dialog. Ia adalah disyorkan untuk melengkapkan semua langkah-langkah sebelum mengulangi latihan untuk memperoleh skor yang lebih baik. Kemahiran dan perbendaharaan kata utama yang akan anda laksanakan dapat dilihat dengan mengklik butang "Lihat Butiran" pada gambar imej kecil Skill Booster. Skor maksimum untuk Skill Booster ialah 1000 mata.

Sekiranya melaksanakan Skill Booster untuk pertama kalinya, pelajar perlu maju melalui peringkat unit mengikut turutan yang diberikan.

Setiap Skill Booster terdiri daripada lapan langkah-langkah berikut:

Langkah Perbendaharaan Kata memperkenalkan latihan. Ia memaparkan enam item perbendaharaan kata utama yang diperlukan untuk memahami video sepenuhnya. Ungkapan-ungkapan ini diamalkan di seluruh unit. Setiap item perbendaharaan kata diperkenalkan dengan ejaan, sebutan, terjemahan ke dalam bahasa terjemahan pilihan anda, dan digunakan dalam ayat contoh.

Peringkat Video membolehkan anda menerokai keseluruhan video, tanpa sarikata. Anda boleh menjeda atau memainkan semula video seberapa banyak kali yang anda inginkan, dan video itu akan tetap tersedia walaupun pada peringkat berikutnya.

Langkah Pemahaman terdiri daripada dua soalan gaya aneka pilihan yang mengesahkan pemahaman umum anda mengenai video. Skor maksimum untuk langkah ini ialah 60 mata.

Langkah Dialog terdiri daripada enam soalan aneka pilihan berdasarkan dialog dalam video. Matlamat latihan ini adalah untuk meneruskan dialog dengan betul apabila video selesai dimainkan. Anda harus memilih antara tiga respons yang serupa secara fonetik. Skor maksimum untuk latihan ini ialah 150 mata. Transkripsi lengkap video dibuka pada akhir langkah ini.

Langkah Struktur Ayat terdiri daripada enam soalan di mana anda diminta menyusun semula perkataan dengan turutan yang betul untuk membuat ayat dari dialog. Skor maksimum yang dapat dicapai untuk peringkat ini ialah 150 mata.

Langkah Transkripsi bertujuan untuk menguji pemahaman video yang lebih maju. Aktiviti ini melibatkan mengisi lapan ruang kosong dalam transkrip video, memilih dari empat pilihan yang serupa secara fonetik. Skor maksimum untuk peringkat ini ialah 80 mata.

Langkah kedua terakhir ialah Pemahaman Lanjutan, terdiri daripada dua soalan aneka pilihan tentang aspek video yang lebih lanjut. Skor maksimum untuk tahap ini ialah 60 mata.

Skill Boosters diakhiri dengan Ujian Kemahiran. Ujian ini terdiri daripada lima latihan (dua padankan soalan / respons; dua isi ruang kosong teks; dan latihan dengan respons bebas isi ruang kosong dalam ayat). Skor maksimum ialah 450 mata.

Apakah tema Skill Boosters?

Skill Boosters disusun berdasarkan 6 tema berikut:

  • - Bantuan
  • - Berkomunikasi dalam Perniagaan
  • - Berkomunikasi Semasa Perjalanan
  • - Mendapatkan Kerja
  • - Mendapatkan Perkara Setiap Hari Selesai 
  • - Menyampaikan Mesej Anda

Bagaimana untuk saya mencari Skill Booster?

Untuk mencari Skill Booster, anda boleh menerokai halaman atau menggunakan alat carian untuk mencari mengikut tajuk.

Berapa banyak masa yang saya perlukan untuk melengkapkan Skill Booster?

Skill Booster memerlukan sekitar 20 hingga 30 minit untuk disiapkan.

Apakah tujuan lencana?

Lencana membantu anda mengetahui sejauh mana anda berjaya menguasai situasi bahasa tertentu. Untuk mencari lencana anda, pergi ke halaman Lencana di menu Papan Pemuka. Lencana diperoleh secara automatik berdasarkan skor anda di Skill Booster: anda perlu memperoleh minimum 600 mata untuk mendapatkan lencana Gangsa, 750 untuk lencana Perak, dan 900 untuk lencana Emas.

Baik untuk diketahui: vignet di seksyen Lencana pada papan pemuka memaparkan lencana yang anda peroleh untuk setiap modul Skill Booster.

: anda belum menerima lencana untuk Skill Booster ini

: anda telah memperoleh lencana Gangsa untuk Skill Booster ini.

: anda telah memperoleh lencana Perak untuk Skill Booster ini.

: anda telah memperoleh lencana Emas untuk Skill Booster ini.