Skill Boosters

Apa itu Skill Booster?

Apakah struktur Skill Booster?

Apakah tema Skill Boosters?

Bagaimana untuk saya mencari Skill Booster?

Berapa banyak masa yang saya perlukan untuk melengkapkan Skill Booster?

Apakah tujuan lencana?

Lencana membantu anda mengetahui sejauh mana anda berjaya menguasai situasi bahasa tertentu. Untuk mencari lencana anda, pergi ke halaman Lencana di menu Papan Pemuka. Lencana diperoleh secara automatik berdasarkan skor anda di Skill Booster: anda perlu memperoleh minimum 600 mata untuk mendapatkan lencana Gangsa, 750 untuk lencana Perak, dan 900 untuk lencana Emas.

Baik untuk diketahui: vignet di seksyen Lencana pada papan pemuka memaparkan lencana yang anda peroleh untuk setiap modul Skill Booster.

: anda belum menerima lencana untuk Skill Booster ini

: anda telah memperoleh lencana Gangsa untuk Skill Booster ini.

: anda telah memperoleh lencana Perak untuk Skill Booster ini.

: anda telah memperoleh lencana Emas untuk Skill Booster ini.