Video Booster

Apa itu Video Booster?

Pelajari bahasa dengan cara yang sebenarnya ia dituturkan, dengan latihan berdasarkan klip dari filem, siri televisyen, laporan berita televisyen dan dokumentari.

Video Boosters adalah format latihan yang direka dengan input daripada pakar-pakar dalam neurosains kognitif. Ia membolehkan pembelajaran bahasa yang mendalam dengan fokus pada perbendaharaan kata utama dan bidang tatabahasa tertentu untuk anda temui atau praktikkan. Dengan Video Boosters, anda boleh menggunakan beberapa kemahiran pada masa yang sama: pemahaman lisan, pemahaman bertulis, ejaan, tatabahasa...

Baik untuk diketahui: Video Boosters baharu diterbitkan setiap minggu, yang mencerminkan siaran filem baharu, rancangan TV popular, dan peristiwa semasa. Don't forget to check in regularly!

Apakah struktur Video Booster?

Setiap Video Booster membantu anda meningkatkan pemahaman lisan dan bertulis anda, serta perbendaharaan kata dan tatabahasa anda. Kami menasihati anda untuk menyelesaikan semua langkah di Video Booster sebelum memainkannya semula, atau mana-mana bahagiannya, untuk meningkatkan skor anda. Sebelum memulakan Video Booster anda yang pertama, anda akan melihat tutorial ringkas. Konteks, perbendaharaan kata utama dan titik tatabahasa yang ditunjukkan dalam setiap Video Booster dapat dilihat melalui butang "Lihat perincian" pada imej kecil pada setiap pelajaran. Skor maksimum pada Video Booster ialah 1000 mata.

Setiap Video Booster terdiri daripada lapan langkah:

Vocab Quickview memperkenalkan latihan. Dalam langkah ini, anda akan ditunjukkan lapan item perbendaharaan kata utama yang perlu anda fahami untuk memahami kandungan video. Ini adalah istilah utama yang akan dipraktikkan dan diulang, dalam pelbagai cara, sepanjang latihan. Setiap istilah utama diperkenalkan dengan ejaan, sebutan, definisi dalam bahasa sasaran, dan penggunaannya dalam ayat contoh.

Langkah Video adalah di mana anda mengalami keseluruhan video, tanpa sarikata. Video ini boleh dihentikan sementara pada bila-bila masa, dan dimainkan seberapa banyak kali yang diingini. Ia tetap dapat diakses walaupun pada langkah-langkah berikutnya.

Langkah Pemahaman terdiri daripada empat soalan aneka pilihan untuk memeriksa pemahaman umum anda mengenai video. The maximum score for this step is 100 points.

Langkah Listening Lab menguji kemahiran mendengar anda. Anda akan diminta untuk mengisi lima perkataan yang hilang dalam transkrip video, yang anda bebas lakukan sambil memainkan semula video secara serentak. Untuk setiap ruang kosong dalam teks, anda harus memilih daripada tiga respons yang serupa secara fonetik. Skor maksimum untuk latihan ini ialah 100 mata. Transkrip penuh akan dibuka dan boleh diakses sebaik sahaja anda menyelesaikan langkah ini.

Langkah Advanced Comprehension terdiri daripada dua soalan aneka pilihan berdasarkan perincian tindakan atau dialog dalam video. Langkah ini juga dapat diselesaikan semasa mendengar video, atau dengan melihat transkripnya. Skor maksimum ialah 50 mata.

Langkah Vocab Academy membantu anda berlatih menggunakan perbendaharaan kata utama dalam video mengikut konteks. Perbendaharaan kata dan definisi dapat diakses semasa anda menyelesaikan aktiviti ini. Skor maksimum untuk langkah ini ialah 200 mata.

Bahagian kedua terakhir daripada pelajaran, langkah Grammar, merangkumi titik tatabahasa tertentu. Peraturan tatabahasa dan contoh penggunaannya yang diambil dari video tersedia pada bila-bila masa semasa latihan. Langkah ini merangkumi empat soalan, dalam satu daripada empat format soalan: aneka pilihan, isi ruang kosong, betul atau salah, dan memadankan pecahan ayat. Skor maksimum untuk langkah Grammar ialah 100 mata.

Di penghujung Video Booster, langkah Zon Permainan mencipta sauh memori yang kuat untuk ungkapan yang baru dipelajari. Ia terdiri daripada dua permainan pembelajaran, dan skor maksimum untuk langkah ini adalah 450 mata.

Bagaimanakah Video Boosters disusun?

Video Boosters disusun mengikut kategori:

  • - Keluaran terbaru
  • - Lounge Perniagaan
  • - Film
  • - Serial TV
  • - Musik
  • - Berita & Masyarakat
  • - Hobi

Bagaimana untuk saya mencari Video Booster?

Di halaman katalog Video Boosters, anda boleh membiarkan diri anda terpikat dengan video yang tersedia di setiap kategori, atau terus meneroka semua video dalam kategori tertentu.

Untuk carian yang lebih khusus, anda juga boleh mencari Video Boosters mengikut tajuk, tahap kesukaran, atau peraturan tatabahasa.

Berapa banyak masa yang saya perlukan untuk menyelesaikan Video Booster?

Video itu sendiri adalah agak singkat: daripada kira-kira 1-3 minit maksimum. Secara amnya, Video Booster boleh diselesaikan dalam masa kira-kira 15 minit, yang membolehkan anda berlatih secara berkala dan dengan itu membuat kemajuan yang lebih cepat.