Video Boosters

Τι είναι τα Video Booster;

Μάθετε μια γλώσσα όπως ομιλείται, με ασκήσεις που βασίζονται σε κλιπ από ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, τηλεοπτικές ειδήσεις και ντοκιμαντέρ.

Video Boosters είναι μια μορφή άσκησης σχεδιασμένη με συμβολή εμπειρογνωμόνων στη γνωστική νευροεπιστήμη. Επιτρέπει τη συναρπαστική εκμάθηση μιας γλώσσας με έμφαση στο βασικό λεξιλόγιο και έναν συγκεκριμένο τομέα γραμματικής για να ανακαλύψετε ή να εξασκηθείτε. Με Video Boosters, you can work on several skills at the same time: oral comprehension, written comprehension, spelling, grammar...

Χρήσιμες πληροφορίες: νέο Video Boosters δημοσιεύονται κάθε εβδομάδα, αντικατοπτρίζοντας νέες κυκλοφορίες ταινιών, δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές και τρέχουσες εκδηλώσεις. Μην ξεχάσετε να κάνετε check in τακτικά!

Ποια είναι η δομή του Video Booster;

Κάθε Video Boosterσας βοηθά να βελτιώσετε την προφορική και γραπτή κατανόηση, καθώς και το λεξιλόγιο και τη γραμματική σας. Σας συμβουλεύουμε να ολοκληρώσετε όλα τα βήματα του Video Boosterπριν το παίξετε ξανά ή οποιοδήποτε μέρος του, για να βελτιώσετε το σκορ σας. Πριν ξεκινήσετε το πρώτο σας Video Booster, θα δείτε ένα σύντομο σεμινάριο. Το πλαίσιο, το βασικό λεξιλόγιο και το σημείο γραμματικής που αναφέρονται στο καθένα Video Booster μπορείτε να το δείτε μέσω του κουμπιού "Εμφάνιση λεπτομερειών" στην εικόνα μικρογραφίας κάθε μαθήματος. Η μέγιστη βαθμολογία σε ένα Video Booster είναι 1000 πόντοι.

Κάθε Video Booster αποτελείται από οκτώ βήματα:

Το Vocab Quickview παρουσιάζει την άσκηση. Σε αυτό το βήμα, θα εμφανιστούν τα οκτώ βασικά στοιχεία λεξιλογίου που πρέπει να κατανοήσετε για να καταλάβαιτε το περιεχόμενο του βίντεο. Αυτοί είναι οι βασικοί όροι που θα εξασκηθούν και θα επαναληφθούν, με διάφορους τρόπους, καθ 'όλη τη διάρκεια της άσκησης. Κάθε βασικός όρος εισάγεται με την ορθογραφία, την προφορά, τον ορισμό στη γλώσσα-στόχο και τη χρήση σε ένα δείγμα πρότασης.

Το βίντεο-βήμα είναι όπου βιώνετε ολόκληρο το βίντεο, χωρίς υπότιτλους. Το βίντεο μπορεί να τεθεί σε παύση ανά πάσα στιγμή και να αναπαραχθεί όσες φορές θέλετε. Παραμένει προσβάσιμο ακόμη και στα επόμενα βήματα.

Το βήμα κατανόησης αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για να ελέγξετε τη γενική κατανόηση του βίντεο. Η μέγιστη βαθμολογία για αυτό το βήμα είναι 100 πόντοι.

Το βήμα  Listening Lab ελέγχει τις ικανότητες ακρόασης. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε πέντε λέξεις που λείπουν στη μεταγραφή του βίντεο, τις οποίες μπορείτε να κάνετε ενώ ταυτόχρονα αναπαράγετε το βίντεο. Για κάθε κενό στο κείμενο, θα πρέπει να επιλέξετε από τρεις φωνητικά παρόμοιες απαντήσεις. Το μέγιστο σκορ για αυτήν την άσκηση είναι 100 πόντοι. Το πλήρες αντίγραφο θα ξεκλειδωθεί και θα είναι προσβάσιμο μόλις ολοκληρώσετε αυτό το βήμα.

Το Advanced Comprehension βήμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που βασίζονται σε λεπτομέρειες δράσης ή του διαλόγου στο βίντεο. Αυτό το βήμα μπορεί επίσης να ολοκληρωθεί ενώ ακούτε το βίντεο ή να συμβουλευτείτε το κείμενο. Η μέγιστη βαθμολογία είναι 50 πόντοι.

Το βήμα του  Vocab Academy σάς βοηθά να εξασκηθείτε χρησιμοποιώντας το βασικό λεξιλόγιο στο βίντεο με βάση τα συμφραζόμενα. Το λεξιλόγιο και οι ορισμοί είναι προσβάσιμοι ενώ ολοκληρώνετε αυτήν τη δραστηριότητα. Η μέγιστη βαθμολογία για αυτό το βήμα είναι 200 πόντοι.

Το προτελευταίο μέρος του μαθήματος, το βήμα Grammar, καλύπτει ένα συγκεκριμένο σημείο της γραμματικής. Ο κανόνας της γραμματικής και ένα παράδειγμα της χρήσης του που λαμβάνονται από το βίντεο είναι διαθέσιμα σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της άσκησης. Αυτό το βήμα περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις, σε μία από τις τέσσερις μορφές ερωτήσεων: πολλαπλή επιλογή, συμπλήρωση του κενού, σωστή ή λανθασμένη και αντιστοίχιση τμημάτων φράσεων. Η μέγιστη βαθμολογία για το βήμα της Γραμματικής είναι 100 πόντοι.

Στο τέλος του Video Booster, το βήμα της Ζώνης Παιχνιδιού δημιουργεί μια ισχυρή άγκυρα μνήμης για πρόσφατα εκφρασμένες εκφράσεις. Αποτελείται από δύο παιχνίδια μάθησης, και η μέγιστη βαθμολογία για αυτό το βήμα είναι 450 πόντοι.

Πώς οργανώνονται τα Video Boosters;

Τα Video Boosters είναι οργανωμένοι σε κατηγορίες:

  • - Νέες κυκλοφορίες
  • - Επιχειρηματικό Λόμπι
  • - Ταινίες
  • - Τηλεοπτικές σειρές
  • - Μουσική
  • - Νέα & Κοινωνία
  • - Ελεύθερος χρόνος

Πώς βρίσκω ένα Video Booster?

Στο Video Boosters σελίδα καταλόγου, μπορείτε να μπείτε στον πειρασμό από τα διαθέσιμα βίντεο σε κάθε κατηγορία ή να εξερευνήσετε περαιτέρω όλα τα βίντεο σε μια συγκεκριμένη κατηγορία.

Για μια πιο συγκεκριμένη αναζήτηση, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση Video Boostersανά τίτλο, επίπεδο δυσκολίας ή κανόνα γραμματικής.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ολοκληρώσω ένα Video Booster  ;

Τα ίδια τα βίντεο είναι αρκετά σύντομα: από περίπου ένα έως τρία λεπτά το πολύ. Σε γενικές γραμμές, ένα Video Booster μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 15 λεπτά, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εξασκούνται τακτικά και έτσι να σημειώνουν ταχύτερη πρόοδο.