Szintfelmérő tesztek

Miként áll össze egy szintfelmérő?

A(z) Do you speak Jeun'Est szintfelmérő tesztjei, amelyeket a nyelvtudás felmérésének szakértői alakítottak ki és fejlesztettek, a legfontosabb nyelvi készségeket értékelik ki mindössze 20 perc alatt. E tesztek igazodnak a Közös Európai Nyelvi Referenciakerethez (CEFR / KER).

A szintfelmérők nyelvenként 240 kérdést tartalmazó alapkészletből kerülnek generálásra. A teszt adaptív, azaz az ön válaszai befolyásolják a kérdések nehézségi szintjét - amely a válaszadás helyességétől függően nő vagy csökken. Az algoritmus ennek az alapelvnek a figyelembe vételével dinamikusan választja ki és állítja össze a kérdéssort egy adatbázisból - így tehát korlátlan számú különféle tesztsor lehetséges.

Hol nézhetem meg a szintfelmérőim eredményét?

A szintfelmérők eredményei - időrendi sorrendben - megtalálhatóak a vezérlőpultja Szintfelmérő tesztek menüpontjában.

Milyen gyakorisággal írhatok szintfelmérőt?

Megírhat egy szintfelmérőt az online felületünk használatának kezdetén, majd pedig minden alkalommal, amikor a tanulási egységekkel elér újabb 10.000 pontot. Így elegendő idő jut a tanulásra és a fejlődésre a készségek újbóli felmérését megelőzően.

Hogyan kerül kiszámításra a szintfelmérő eredménye?

A szintfelmérő eredményét több különböző változó határozza meg:
- Minden kérdésnek van egy együtthatója, amely a kérdés nehézségi szintjén alapul.
- Az algoritmus figyelembe veszi a helyes válaszok számát (az együttható alapján).
- Az algoritmus figyelembe veszi a helytelen válaszok számát is (az együttható alapján).
- A nyelvtanuló tudásszintjétől függően az algoritmus vagy a helyes válaszokat, vagy a helyteleneket veszi nagyobb súllyal figyelembe.

A felmérő megírásának időtartama az eredmény kiszámításánál nincs figyelembe véve, de megjelenítésre kerül, hogy önnek tájékoztatást nyújtson. A teszt befejezését követően a vezérlőpult szintfelmérő tesztekre vonatkozó részén találja meg az eredményt. A szintfelmérő eredményéről készült személyre szabott bizonyítványt letöltheti, kinyomtathatja vagy megoszthatja.