Proves d'avaluació

Com es creen les Proves d’Avaluació?

Dissenyats i desenvolupats per especialistes en proves de competència lingüística, els Assessment Tests de Do you speak Jeun'Est avaluen les competències lingüístiques clau en només 20 minuts. Aquestes proves estan alineades amb el Marc Comú Europeu de Referència (MCER) per a idiomes.

Les Proves d'Avaluació es generen a partir d'una base de 240 preguntes per idioma. La prova és adaptativa, és a dir, el nivell de dificultat de les preguntes es veu influït per les teves respostes, augmentant o disminuint el nivell segons la precisió de les respostes donades. Seguint aquest principi, les preguntes es seleccionen i es recopilen dinàmicament a partir d’una base de dades mitjançant un algorisme, obtenint així un nombre infinit de proves disponibles.

Com puc accedir als resultats de la Prova d'Avaluació?

Els resultats de les Proves d’Avaluació es poden trobar, per ordre cronològic, a la secció Proves d’Avaluació del Tauler.

Amb quina freqüència puc fer Proves d’Avaluació?

Pots fer una Prova d’Avaluació quan comencis a utilitzar el lloc web i, després, cada vegada que obtinguis 10.000 punts jugant a les unitats d’aprenentatge. Això et permet tenir temps suficient per practicar i millorar abans d’avaluar de nou els teus coneixements.

Com es calculen els resultats de les Proves d’Avaluació?

El resultat de la Prova d’Avaluació està determinat per diverses variables: 
 - Cada pregunta té un coeficient basat en el nivell de dificultat de la pregunta. 
 - Es té en compte el nombre de respostes correctes (en funció del coeficient). 
 - També es té en compte el nombre de respostes incorrectes (basat en el coeficient). 
 - Depenent del nivell de coneixements de l'aprenent, l'algorisme se centrarà més en les respostes correctes o en les incorrectes. 

 Tot i que no es té en compte el temps dedicat a la prova a l'hora de calcular el resultat, te'l seguirem mostrant perquè sàpigues quant temps li has dedicat. Quan s'hagi completat la prova, pots comprovar els resultats a la secció Proves d'Avaluació del tauler. Pots descarregar, imprimir o compartir un Certificat personalitzat que confirmi el resultat de la Prova d’Avaluació.