Začínáme

Jak se na platformě Do you speak Jeun'Est učit co nejefektivněji

Když začnete platformu Do you speak Jeun'Est používat, absolvujte svůj první hodnoticí test, který pomůže určit vaši úroveň. Na platformě Do you speak Jeun'Est si pak můžete filtrovat Video Boosters podle úrovně a zkoušet lekce, které odpovídají vaší úrovni, případně zkusit něco o úroveň výš. Pokud vás zajímá konkrétní téma a chtěli byste si v něm rozšířit slovní zásobu, využijte Photo Vocabs. Především ale používejte platformu Do you speak Jeun'Est často – alespoň třikrát týdně. Časté krátké opakování je dobrým předpokladem pro rychlé pokroky.

Jak poznám svou úroveň?

Když se na platformě Do you speak Jeun'Est začnete učit jazyk, hned na začátku byste měli absolvovat hodnoticí test, který posoudí vaši úroveň v daném jazyce podle společného evropského referenčního rámce (SERR). Po absolvování testu budete znát svou úroveň. Abychom vám pomohli sledovat vaše pokroky při výuce, vždy při dosažení 10 000 bodů na platformě vám nabídneme možnost dalšího otestování.