Starter Labs

Co je Starter Lab?

Díky našim animovaným lekcím je vstup do nového jazyka maximálně jednoduchý.

Starter Labs jsou pečlivě promyšlené moduly navržené přímo pro ty, kdo s daným jazykem teprve začínají.

Animované sekvence o délce přibližně 90 vteřin zaměřené na různá témata studenty seznámí s jazykem v každodenních situacích. Na rozdíl od ostatních typů obsahu na platformě využívají Starter Labs mnohem více překlad, abyste lépe pochopili dialogy a mohli si vytvořit důležité jazykové vazby.

Na konci každé animace jsou nejdůležitější věty na obrazovce znovu zopakovány písemně, abyste si je mohli lépe zapamatovat a spojili si je s psanou formou.

Jaká je struktura Starter Labs?

Starter Labs jsou rozděleny do 20 modulů s progresivním vývojem. Moduly jsou odemykány postupně, vždy, když dokončíte předchozí, abyste ve výuce cizího jazyka postupovali přirozeně dopředu. Maximální skóre u každého Starter Lab je 1000 bodů.

Každý Starter Lab má šest kroků:

Video je první náhled animované sekvence. Video si nejdřív přehrajte celé bez přestávek a  opakování, abyste se seznámili s dialogem a slovíčky.

Slovíčka vám představí důležité výrazy z daného cvičení. Seznámíte se se sedmi výrazy, ke kterým dostanete i překlad.

Porozumění umožňuje posoudit obecné pochopení prezentovaného dialogu. V této fázi uvidíte sedm (přeložených) otázek a musíte vybrat správnou odpověď. Maximální skóre v tomto kroku je 180 bodů.

Schopnost porozumět otázce a zformulovat odpověď je důležitá ve všech formách komunikace. Dialog se zaměřuje na otázky a odpovědi ve vztahu k probíranému tématu. Vaším úkolem je spojit otázku se správnou odpovědí. Maximální skóre v tomto kroku je 120 bodů.

Vytváření vět se skládá ze sedmi úkolů zaměřených na syntaxi v cílovém jazyce. U každé otázky se přehraje konkrétní úsek animace; vaším úkolem je reprodukovat mluvený dialog přemístěním bloků textu do správného pořadí. Maximální skóre v tomto kroku je 280 bodů.

Posledním krokem Starter Lab je slovní puzzle. Doplňování mezer v textu napomáhá upevnit získané znalosti opakovaným používáním výrazů ze cvičení. Maximální skóre v tomto kroku je 320 bodů.

Jaká jsou témata Starter Labs?

Starter Labs zahrnují tato témata:

 • • Představujeme se
 • • Představujeme druhé
 • • Mluvíme o lidech: věk
 • • Mluvíme o lidech: vzhled
 • • Mluvíme o lidech: osobnost
 • • Mluvíme o práci
 • • Rodina a domácí mazlíčci
 • • Koníčky a sport
 • • Dny v týdnu
 • • Čas
 • • Co máme rádi
 • • Kde to je
 • • Co běžně děláme
 • • Co jsme zažili/nezažili
 • • Minulost
 • • Budoucnost
 • • Co se děje teď
 • • Dům
 • • Porovnávání
 • • Všeobecné znalosti
 • • Představení sebe sama
 • • Odkud jsem
 • • Zaměstnání
 • • Počítání
 • • Rodina
 • • Lidé: Fyzický vzhled
 • • Běžné činnosti
 • • Vyjádření názoru
 • • Mít/nemít
 • • Počasí
 • • Lidé: Věk
 • • Kde co je
 • • Věci, které jsme někdy dělali nebo nikdy nedělali
 • • V restauraci
 • • Nakupujeme
 • • Obecné porozumění

Jak najdu Starter Lab?

Chcete-li najít konkrétní Starter Lab, můžete na stránce vyhledávat podle kategorie. Můžete také použít nástroj pro vyhledávání a hledat podle názvu – v cílovém jazyce nebo v jazyce rozhraní.

Kolik času mi zabere Starter Lab?

Obecně platí, že jeden Starter Labs zvládnete za 15 minut. Můžete si tak jazyk procvičovat pravidelně a rychle postupovat kupředu.

Tip: Kliknutím na ikonu želvy si můžete tempo hovoru v animaci zpomalit.