Vzdelávací kurz

Čo je vzdelávací kurz?

Vzdelávacie kurzy, označované aj ako misie, sú špeciálne poskladané zo vzdelávacích jednotiek a boli vytvorené na to, aby vám pomohli zvládnuť úroveň jazyka konkrétnych oblastí, na ktoré sa zameriate. Sú zoradené podľa tém a diplom získate vtedy, keď v každom cvičení získate minimálne 750 bodov.

Aká je štruktúra vzdelávacieho kurzu?

Vzdelávací kurz pozostáva z rôzneho počtu cvičení, ktoré môžete vypracovať v akomkoľvek poradí. Pre získanie diplomu musíte v každom cvičení získať skóre minimálne 750 bodov. Môže si zvoliť aj navrhovaný voliteľný obsah, ktorý však na získanie diplomu nie je potrebné vypracovať. 

Koľko času máme na vypracovanie vzdelávacieho kurzu?

Čas na úspešné absolvovanie vzdelávacieho kurzu a získanie diplomu závisí od počtu cvičení v jednom úseku a od vašej schopnosti získať v každom cvičení minimálne 750 bodov. K cvičeniam alebo ich jednotlivým krokom je možné sa vrátiť, aby ste svoje skóre zvýšili. Vo všeobecnosti trvá každé cvičenie približne 20 minút. 

Ako získam certifikát?

Na získanie diplomu v našom vzdelávacom kurze musíte dosiahnuť minimálny počet bodov v každej jeho časti. K dispozícii sú dva typy diplomu: ak v každej časti kurzu získate minimálne 750 bodov, obdržíte klasický diplom. Ak v každej časti kurzu získate minimálne 900 bodov, obdržíte diplom s vyznamenaním.