Đường đua Học tập

Đường đua Học Tập là gì?

Bao gồm một tổ hợp các bài học được lựa chọn cẩn thận, Đường đua Học tập - có thể được chỉ định làm Nhiệm vụ - được thiết kế đặc biệt để giúp bạn thông thạo ngôn ngữ trong một lĩnh vực nhất định. Chúng được sắp xếp theo chủ đề hoặc đề tài, với chứng chỉ được trao khi bạn đạt tối thiểu 750 điểm cho mỗi bài tập.

Cấu trúc của một Đường đua Học tập là gì?

Một Đường đua Học tập có thể bao gồm bất kỳ số lượng bài tập nào, có thể được phát và hoàn thành theo bất kỳ thứ tự mong muốn nào. Để nhận được chứng chỉ cho Đường đua Học tập mà bạn đang thực hiện, bạn phải đạt được số điểm ít nhất là 750 điểm trong mỗi bài tập. Bạn cũng có thể thấy nội dung tùy chọn được đề xuất, tuy nhiên bạn không bắt buộc phải chơi để hoàn thành đường đua và nhận chứng chỉ.

Cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành một Đường đua Học tập?

Thời gian cần thiết để hoàn thành Đường đua Học tập và nhận được chứng chỉ tùy thuộc vào số lượng bài tập trong đường đua và tất nhiên bạn phải đạt ít nhất 750 điểm cho mỗi bài tập. Bạn có thể chơi lại các bài tập hoặc các phần nhỏ của chúng để tăng điểm số. Nói chung, mỗi bài tập sẽ mất khoảng 20 phút để hoàn thành.

Làm cách nào để đạt được chứng nhận?

Để nhận được chứng chỉ trong Đường đua Học tập, bạn phải đạt được điểm tối thiểu cho tất cả các đơn vị học tập trong Đường đua Học tập đó. Hai loại chứng chỉ khả dụng cho Đường đua Học tập: nếu bạn đạt được ít nhất 750 điểm trong mỗi đơn vị của một đường đua, bạn sẽ nhận được một Chứng chỉ. Và nếu bạn đạt được ít nhất 900 điểm trong mỗi đơn vị của đường đua, bạn sẽ được trao Chứng chỉ Danh dự.