පෞද්ගලික දත්ත

මගේ පුද්ගලික දත්ත වලට කුමක් සිදුවේද?

Do you speak Jeun'Est සම්පූර්ණයෙන්ම GDPR අනුකූල වේ. ඔබේ තොරතුරු කිසිවක් වාණිජ හෝ අලෙවිකරණ අරමුණු සඳහා භාවිතා නොකෙරේ. Do you speak Jeun'Est විසින් දත්ත සැකසෙන්නේ ඉගෙනීමට පහසුකම් සැලසීම හෝ සිසුන්ගේ ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා පමණි. ඔබගේ පුද්ගලික දත්ත පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීම සඳහා, ඔබට මෙම පිටුවේ පහළ සිට අපගේ පුද්ගලික දත්ත ප්‍රතිපත්තිය විමසා බැලිය හැකිය.

මම ඉගෙන ගන්නා භාෂාව වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

ඉගෙනීමේ භාෂාව යනු ඔබ ඉගෙන ගැනීමට තෝරාගත් භාෂාවයි. ඔබට ඉගෙනීමේ භාෂා එකකට වඩා වැඩි ගණනක් තිබේ නම්, භාෂාව වෙනස් කරන්න නමැති බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට ඉගෙනීමේ භාෂාව වෙනස් කළ හැකිය.

අතුරු මුහුණතේ භාෂාව තෝරා ගන්නේ හෝ වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

අන්තර් භාෂාව යනු ඔබ වෙබ් අඩවියේ සැරිසරන භාෂාවයි. ඔබේ අභ්‍යාස සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් මෙම භාෂාවෙන් ලබා දී ඇත. සම්පුර්ණයෙන්ම ගිලී යන අත්දැකීමක් සඳහා, අන්තර් භාෂාව ඉගෙනීමේ භාෂාවට සමාන ලෙස සැකසිය හැකිය.

අන්තර් භාෂාව වෙනස් කිරීම සඳහා ඔබ කළ යුතු වන්නේ ඉහළින් ඇති ගෝලයක් වැනි අයිකනය හරහා භාෂාවක් තෝරා ගැනීම පමණි.
වෙබ් අඩවිය අන්තර් භාෂා 26 කින් ලබාගත හැකිය.

පරිවර්තන භාෂාව තෝරා ගන්නේ හෝ වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

පරිවර්තන භාෂාව ශබ්ද කෝෂයක් මෙන් හැසිරෙමින් ඔබට ඉගෙනුම් ඒකකයක් තුළ වචන (ප්‍රධාන වචන මාලාවට අමතරව) පරිවර්තනය කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි. මුල් පිටුවෙහි ඉහළ දකුණු කෙළවරේ ඇති “ඔබේ පරිවර්තන භාෂාව” අසල ඇති “වෙනස් කරන්න” මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට පරිවර්තන භාෂාව වෙනස් කළ හැකිය.

භාෂා වේදිකාවේ අතුරු මුහුණත් භාෂාව ලෙස ලබා ගැනීමට පරිවර්තන භාෂා විශාල සංඛ්‍යාවක් තිබීම, විවිධ ප්‍රේක්ෂකයින්ට සහ විශේෂයෙන්ම භාෂාවක ආරම්භකයින්ට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ.

භාෂා වේදිකාවේ පරිවර්තන භාෂා 26 ක් තිබේ.

මගේ ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කළ හැකිද?

වෙබ් අඩවියේ ඔබ සම්පුර්ණ කරන ඉගෙනුම් ඒකක පිළිබඳව සොයා බැලීමේදී, ඔබ ලබාගත් ලකුණු, වෙබ් අඩවියේ ගත කළ කාලය සහ ඔබේ තක්සේරු පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල Do you speak Jeun'Est මඟින් සටහන් කරගනු ලබයි. අදාළ උපකරණ පුවරුවේ (ඩෑෂ් බෝඩයේ) කොටස් වලින් ඔබ ඉගෙන ගත් ප්‍රකාශන සහ ව්‍යාකරණ රීති සොයා ගැනීමට සහ සංශෝධනය කිරීමට ද ඔබට හැකියාව පවතී.