Лични данни

Какво се случва с личните ми данни?

Do you speak Jeun'Est е напълно съвместим с GDPR. Нито една ваша информация не се използва или споделя за търговски или маркетингови цели. Данните се обработват от Do you speak Jeun'Est единствено с цел улесняване на ученето или проследяване на напредъка на учениците. За да научите повече за вашите лични данни, можете да се консултирате с нашата политика за лични данни от долната част на тази страница.

Как да сменя езика, който уча?

Езикът на обучение е езикът, който сте избрали да научите. Ако имате достъп до повече от един учебен език, можете да промените езика, като кликнете върху бутона Промяна на езика.

Как да избера или променя езика на интерфейса?

Езикът на интерфейса е езикът, на който навигирате в сайта. Инструкции за вашите упражнения са дадени на този език. За напълно завладяващо изживяване езикът на интерфейса може да бъде настроен да бъде същият като езика за учене.

За да промените езика на интерфейса, всичко, което трябва да направите, е да изберете език чрез иконата на глобус в горната част на сайт.
Интерфейсът е достъпен на 26 езика.

Как да избера или променя езика на превода?

Езикът за превод ви позволява да превеждате думи (в допълнение към ключовия речник) в учебната единица, както при речника. Можете да промените езика на превода, като кликнете върху „Промяна“ до „Вашият език на превода“ в горния десен ъгъл на началната страница.

Подобно на езика на интерфейса, големият брой налични езици за превод може да бъде много полезен за разнообразна аудитория като тази на платформата, особено за начинаещи на даден език.

Има 26 езици за превод, налични на платформата.

Мога ли да проследя своя напредък?

За да следите учебните единици, които попълвате на сайта, Do you speak Jeun'Est  записва точките, които сте спечелили, времето, прекарано на сайта, и резултатите от вашия тест за оценка. Можете също така да намерите и преразгледате изразите и граматичните правила, които сте научили в съответните раздели на таблото за управление.