Zásady spracovania osobných údajov na Do you speak Jeun'Est

Platforma Do you speak Jeun'Est si praje nadviazať vzťah dôvery s používateľmi, dospelými a tiež nedospelými.

Pripomíname, že zákon stanovuje vek súhlasu, a to 15 rokov. V súlade s článkom 7-1 Zákona č. 18-17 zo 6. januára 1978 o počítačoch, súboroch a slobodách môže neplnoletý používateľ vo veku od 15 rokov súhlasiť so zaobchádzaním so svojimi osobnými údajmi.

Osobné údaje, ktoré zdieľate s nami, sú v bezpečí, aby sme vám poskytli čo najlepšie služby.

Účelom tejto politiky ochrany osobných údajov je informovať vás o tom, ako spracúvame vaše údaje.

1. Názov a adresa subjektu zodpovedného za spracovanie údajov

Subjektom zodpovedným za spracovanie vašich údajov v zmysle nariadení o ochrane údajov je región Ile-de-France, ktorého sídlo sa nachádza na adrese 2 rue Simone Veil, v Saint-Ouen (93400), v zmysle tohto dokumentu je k dispozícii na nasledovnej e-mailovej adrese:

dpo@iledefrance.fr

2. Meno a adresa úradníka pre ochranu údajov

Úradníkom pre ochranu údajov regiónu Ile-de-France je Manuel BEGUIER, k dispozícii na: dpo@iledefrance.fr

3. Účely spracovania údajov

Zozbierané údaje sa používajú na monitorovanie zážitku vzdelávania vzdelávajúcich sa, teda všetkých obyvateľov Ile-de-France vo veku od 15 rokov, a hodnotia túto službu.

Žiadne údaje sa nepoužívajú na komerčné, reklamné alebo marketingové účely.

Spracovanie údajov tiež sleduje tieto sekundárne ciele:

- aby sa zabezpečilo, že používateľ je počas registrácie v regióne Ile-de-France, cez jeho IP adresu pri prvom pripojení,

- identifikácia departamentu bydliska používateľa zadaním jeho poštového smerovacieho čísla,

- zabezpečenie pedagogického monitorovania vzdelávajúcich sa prostredníctvom vytvorenia užívateľského profilu pomocou identifikácie mena používateľa a povoliť pripomenutie prostredníctvom e-mailu,

- prispôsobenie obsahu a zabezpečenie, aby mal používateľ aspoň 15 rokov, zhromažďovaním údajov o vekovej skupine,

- prispôsobenie obsahu používateľom zberom ich profesijnej kategórie, sektora aktivít a motivácií učenia,

- sledovanie pokroku študentov prostredníctvom anonymného prieskumu spokojnosti.

4. Právny základ spracovania údajov

Vaše údaje používame iba na základe vášho súhlasu s monitorovaním vzdelávacích skúseností používateľov, zhromažďovania vašich e-mailov prostredníctvom systému riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), obdržania newsletteru a obdržania anonymného prieskumu spokojnosti.

Vaše údaje používame len na realizáciu dohody o bezplatnej dostupnosti platformy na štúdium cudzích jazykov pre osoby staršie ako 15 rokov.

5. Postupy spracovania osobných údajov

Prístup k vašim údajom majú len zástupcovia regiónu Ile-de-France a poskytovatelia služieb, ktoré využíva - uvedení nižšie - aby vám mohli zasielať newsletter, odpovedať na správy zaslané prostredníctvom kontaktného formulára našich stránok, odosielať vám svoj anonymný prieskum spokojnosti, pre posúdenie vašich sťažností, sledovanie vášho pokroku v učení a prispenie k vytvoreniu jedinečného referenčného systému kontaktov (RCU) v rámci riadenia vzťahov s občanmi (CRM) a ponúkli vám služby.

Prístup k vašim údajom je zdieľaný výlučne s nasledujúcimi sibjektmi:

HUMENSIS SA, zodpovedá za pedagogickú stránku.

170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paríž, Francúzsko

Telefón: 01 55 42 84 00

ENTERTAINMENT LEARNING SAS, technický líder

75 rue de Lourmel - 75015 Paríž, Francúzsko

GLOBAL EXAM SAS, pripravuje na jazykové certifikáty.

53 rue Fénelon - 92120 Montrouge, Francúzsko

Telefón: 07 71 77 40 45

PANISERO SAS - Testapic, zodpovedá za funkčný audit platformy.

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 Paríž, Francúzsko

Telefón: 01 47 00 92 86

ACCESS42, zodpovedá za audit prístupnosti platformy.

102, rue des Poissonniers - 75018 Paríž, Francúzsko

Telefón: 09 72 45 06 14

LinkedIn, umožňuje používateľom zaregistrovať sa na platforme.

37 rue du Rocher - 75008 Paríž, Francúzsko

MATOMO, umožňuje analýzu publika lokality.

https://matomo.org/contact/

Osobné údaje uchováva región Ile-de-France na svojich serveroch za účelom ich spracovania na poskytovanie Služieb. Uchovávajú sa len na dobu potrebnú na účely ich zberu, tj na tri (3) roky pred vymazaním.

Keď zhromažďujeme ďalšie osobné údaje, budete upozornení e-mailom. Všeobecné zmluvné podmienky, Právne upozornenia, ako aj Zásady správy osobných údajov sa zodpovedajúcim spôsobom upravia a uplatnia.

6. Predpoklady spracovania dát

6.1 Váš používateľský účet

Vytvorením používateľského účtu na Do you speak Jeun'Est, používateľ súhlasí s podmienkami zmluvy uvedenými vo Všeobecných zmluvných podmienkach používania pre spracovanie údajov. Používajú sa na to, aby umožnili používateľovi plne využívať služby a funkcie ponúkané webovou stránkou.

Keď si vytvoríte používateľský účet na našich stránkach, za účelom poskytnutnia požadovanej služby sa zaznamenajú nasledujúce údaje (tj. pre učenie sa jedného alebo viacerých cudzích jazykov):

- pohlavie,

- PSČ,

- veková skupina (15-25 rokov, 26-59 rokov, nad 60 rokov),

- kategória povolania,

- oblasť aktivity,

- prihlasovacie údaje (používateľské meno, heslo, e-mail, IP adresa použitá pri prvom pripojení),

- údaje z aplikácií tretích strán na prvé pripojenie

(LinkedIn)

- jazyková úroveň,

- motivácia na výuku,

- online panely pre analýzu výkonnosti zariadenia.

Zozbierané údaje používame ako súčasť vytvorenia užívateľského účtu, a to výlučne na základe zmluvy.

6.2 Obdržania nášho prieskumu spokojnosti

Anonymný dotazník spokojnosti bude zasielaný e-mailom každých 6 mesiacov všetkým aktívnym študentom za obdobie predchádzajúcich 6 mesiacov.

Tento dotazník bude zameraný na vnímanie svojho pokroku pri dosahovaní ovládania jazyka v reálnych životných situáciách.

Vaše osobné údaje sa zbierajú na účely analýzy výkonu služby. Uchováva sa tri (3) roky od zberu, potom sa natrvalo odstránia.

Údaje zozbierané ako súčasť prieskumu spokojnosti sa používajú len na základe Vášho súhlasu.

6.3 Obdržania nášho newsletteru

Ak chcete dostávať náš newsletter, musíte uviesť svoju e-mailovú adresu. Spracovanie týchto údajov je založené na Vašom súhlase a je určené len na to, aby vás informovalo o našich novinkách.

Pri spracovaní týchto údajov sa pri registrácii vyžaduje váš súhlas, po ktorom nasleduje postup potvrdenia. Taktiež sa uvádza odkaz na tieto Zásady ochrany osobných údajov.

Zasielame náš newsletter cez HUMENSIS SA, so sídlom na adrese 170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paríž, Francúzsko, s primeranou úrovňou ochrany údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou HUMENSIS získate na nasledujúcej e-mailovej adrese: dpo@iledefrance.fr

Odoberanie nášho newsletteru môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz „zrušiť odber“ v dolnej časti každého e-mailu, ktorý vám pošleme, alebo odoslaním e-mailu na adresu info@qioz.fr

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu potrebnú na účely ich zberu, tj. tri (3) roky pred ich definitívnym vymazaním..

Údaje zozbierané v našom newsletteri používame len na základe Vášho súhlasu.

6.4 Komunikácia prostredníctvom kontaktného formulára

Kontaktný formulár je umiestnený na našich webových stránkach, čo vám umožňuje komunikovať s nami.

Na tento účel musíte uviesť svoj názov, priezvisko, meno a e-mailovú adresu a predmet žiadosti. Upresnenie vašej adresy a telefónneho čísla alebo akýchkoľvek iných údajov v samotnej správe je dobrovoľná.

Upozorňujeme vás na naše zásady ochrany osobných údajov pri zadávaní vašej správy na našich stránkach.

Údaje spracované v tejto súvislosti sa vykonávajú s vaším súhlasom a tak, aby sme mohli odpovedať na všetky vaše otázky.

Vaše osobné údaje sa vymažú ihneď, keď nebudú nevyhnutné na účely ich zberu, alebo keď okolnosti umožňujú s istotou dospieť k záveru, že predmet našej výmeny je jednoznačne objasnený.

Údaje zozbierané ako súčasť kontaktného formulára sa používajú len na základe zmluvy.

6.5 Sťažnosti

Na spracovanie požiadaviek užívateľov využívame spoločnosť HUMENSIS SA, so sídlom v 170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paríž, Francúzsko, ktorá spravuje e-maily a organizuje ich spracovanie.

HUMENSIS spracováva mená, obsah a technické informácie komunikácie. To sa uskutočňuje ako súčasť spracovania údajov na požiadanie s primeranou úrovňou ochrany údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou HUMENSIS získate na nasledujúcej e-mailovej adrese: dpo@iledefrance.fr

Všetky sťažnosti nám môžu byť zaslané prostredníctvom e-mailu na info@qioz.fr

Na tento účel musíte uviesť svoje meno, priezvisko, titul a e-mail, ako aj predmet vašej žiadosti. Upresnenie vašej adresy a telefónneho čísla alebo akýchkoľvek iných údajov v texte správy je dobrovoľné.

Údaje sú v tejto súvislosti spracované s vaším súhlasom a tak, aby sme mohli odpovedať na všetky vaše otázky.

Vaše osobné údaje sa vymažú okamžite, keď už nie sú nevyhnutné na účely ich zberu, alebo keď okolnosti umožňujú s istotou dospieť k záveru, že predmet našej výmeny je jednoznačne objasnený.

Údaje zozbierané v rámci sťažností sa používajú len na základe zmluvy.

6.6 Monitorovanie vášho pokroku vo vzdelávaní

Prostredníctvom poskytovateľa služieb vám posielame e-maily súvisiace s vašou aktivitou (potvrdenie a následné e-maily). Poskytovateľom je HUMENSIS SA, so sídlom na 170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paríž, Francúzsko.

HUMENSIS spravuje e-maily používateľov a organizuje ich spracovanie.

HUMENSIS vykonáva v našom mene obsah a technické aspekty tohto oznámenia. To sa uskutočňuje ako súčasť spracovania údajov na požiadanie s primeranou úrovňou ochrany údajov.

Viac informácií o spracovaní údajov zo strany

by HUMENSIS získate napísaním na: dpo@iledefrance.fr

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu potrebnú na účely ich zberu, tj na tri (3) roky pred ich definitívnym vymazaním.

Údaje zozbierané ako súčasť monitorovanie vášho vzdelávania sa používajú len na základe Vášho súhlasu.

6.7 Zhromažďovanie e-mailov ako súčasť Citizen Relationship Management (CRM)

Vaše e-maily sa odosielajú do kontroléra systému CRM, ktorý zaviedol región Ile-de-France.

Projekt CRM Regionálnej rady Ile-de-France, realizovaný 23. januára 2019, má za hlavný cieľ vytvorenie jedinečného referenčného systému kontaktov (RCU).

Taktiež sleduje nasledujúce čiastkové ciele:

- Zjednotenie v registri osobných údajov v držbe regiónu

- Vymedzenie jednotného formátu údajov pre región

- Možnosť akéhokoľvek budúceho interného alebo externého zdroja údajov privádzať a doplňovať RCU na základe jednotného dátového formátu;

- Získanie súhlasu obyvateľov Ile-de-France na používanie ich osobných údajov so zriadením centra preferencií, ktoré im umožňuje spravovať svoje údaje a ich odber navrhovaných tém, alebo dokonca úplne zrušiť odber;

- Využívanie dát RCU prostredníctvom manažéra multikanálovej kampane na optimalizáciu komunikácie s obyvateľmi Ile-de-France podľa potrieb služby (marketing, náklady, relevantné zacielenie ...);

- Vývoj ovládacích panelov na monitorovanie efektívnosti komunikačných aktivít a lepšie pochopenie údajov;

- Aktualizácia zdrojových databáz s dátami RCU spätnoväzobnými tokmi, ktoré sa majú implementovať podľa správy údajov, ktorú definuje manažment.

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu potrebnú na účely ich zberu, tj na tri (3) roky pred ich definitívnym vymazaním.

Údaje zozbierané ako súčasť CRM používame len na základe Vášho súhlasu.

7. Bezpečnosť údajov

Vykonávame technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov, ako napríklad nastavenie fyzickej bezpečnosti a postupov kontroly prístupu.

Požadujeme, aby naši agenti a všetky tretie strany, ktoré pracujú pre región, dodržiavali prísne pracovné postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany informácií vrátane zmluvných záväzkov, podľa ktorých sa zaväzujú zachovávať dôvernosť údajov a uplatňovať prísne opatrenia na prenos údajov.

Údaje zozbierané v rámci vzdelávacej platformy jazykov Do you speak Jeun'Est nie sú prenesené mimo Európskej únie.

8. Dôvernosť

Vaše osobné údaje používajú naši zástupcovia na riadne vykonávanie služieb, ktoré ste požadovali, a na posilnenie a personalizáciu komunikácie medzi našimi službami a vami.

Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami, s výnimkou poskytovateľov služieb, ktorí sú konkrétne spomenutí vyššie. Oznamovanie údajov našim poskytovateľom služieb prebieha iba na určené účely a v prípade potreby.

Vaše údaje neprenášame ani nepredávame. Žiadne z vašich informácií nezverejňujeme, pokiaľ nemáme váš súhlas, alebo ak to nevyžaduje zákon alebo predpis.

9. Vaše práva týkajúce sa spracovania vašich údajov

V súlade s predpismi o ochrane osobných údajov, osoby identifikované alebo identifikovateľné prostredníctvom údajov prenášaných platformou Do you speak Jeun'Est majú tieto práva:

- Na sledovanie učenia používateľov, právo na prístup, opravu a vymazanie svojich údajov, ako aj právo namietať alebo požadovať obmedzenie zaobchádzania s uvedenými údajmi

- Na zabezpečenie platformy na štúdium cudzích jazykov pre všetkých obyvateľov Ile-de-France starších ako 15 rokov, právo na prístup k údajom, ich opravu, námietky, obmedzenie presunu a prenosnosť.

Na uplatnenie týchto práv postačuje poslať žiadosť na e-mailovú adresu uvedenú v článku 1 alebo na donnees-personnelles@iledefrance.fr, uvedením vášho priezviska, krstného mena a adresy, a poskytnutím overenia totožnosti.

Odpoveď na vašu žiadosť bude odoslaná čo najskôr a najneskôr do tridsiatich (30) dní od prijatia žiadosti.

Okrem toho osoby identifikované alebo identifikovateľné prostredníctvom údajov na platforme Do you speak Jeun'Est majú právo podať sťažnosť orgánu dohľadu, ak sa domnievajú, že spracovanie ich osobných údajov predstavuje porušenie ustanovení o ochrane údajov v súlade s článkom 77 Európskeho nariadenia o ochrane údajov. Sťažnosť môžete podať priamo na stránke Commission Nationale Informatique et Libertés na adrese: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/ .

10. Súbory Cookies

Stránka https://www.qioz.fr vyžaduje použitie cookies. Pripojením na našu stránku súhlasíte s tým, aby sa súbory cookies umiestnili do vášho zariadenia.

Tieto cookies sa používajú na správne fungovanie stránky, používateľských účtov a na vykonávanie ponúkaných služieb.

Cookies sú malé súbory písmen a čísiel, ktoré sa načítajú do prístroja pri prístupe na stránku alebo aplikáciu Do you speak Jeun'Est.

Ak chcete zvýšiť presnosť vašich informácií, niektoré cookies sú nevyhnutné pre používanie stránky; iné umožňujú optimalizáciu a personalizáciu zobrazovaného obsahu. Ak je váš prehliadač nastavený na odmietnutie všetkých súborov cookie, nebudete môcť v plnej miere využívať výhody Do you speak Jeun'Est services.

Cookies umiestnené na Stránke môžu byť uložené správcom alebo tretími stranami.

Regulátor používa dve (2) kategórie cookies, ktorých účely sú opísané nižšie:

10.1 MATOMO štatistiky a súbory cookies

Aby sme vám mohli lepšie slúžiť a zlepšiť zážitok z používania na našich stránkach, používame súbory cookie na prezeranie a meranie spoločnosti MATOMO.

Informácie týkajúce sa používania stránky (vrátane vašej IP adresy, iba pri prvom prihlásení) generované týmito cookies sa prenášajú na server umiestnený vo Francúzsku a tam sa aj ukladajú.

Tieto cookies majú výhradne za cieľ meranie návštevnosti stránok, aby bolo možné vyhodnotiť publikovaný obsah a ergonómiu stránky.

Použitie uložených cookies je prísne obmedzené na tvorbu anonymných štatistík návštevnosti. Použitie týchto cookies neumožňuje identifikáciu osôb. Zozbierané údaje sa preto nekontrolujú krížovo s iným spracovaním osobných údajov.

MATOMO Cookies:

Názov

Cookies

Účel

MATOMO

_pk_id

Analytické sledovanie návštevníkov

MATOMO

_pk_ref

Analytické sledovanie návštevníkov

MATOMO

_pk_ses

Analytické sledovanie návštevníkov

Tieto cookies ukladajú tieto informácie anonymne:

- Pôvod používateľa (vyhľadávač, kľúčové slová vyhľadávania, odkaz ...);

- Typy a verzie používaných internetových prehliadačov;

- Operačné systémy a platformy;

- Počet návštev každého používateľa a dátum prvej návštevy, predchádzajúca návšteva a aktuálna návšteva;

- Údaje týkajúce sa vašej trasy na Stránke a/alebo v mobilnej aplikácii;

- Obsah, ktorý si prezeráte;

- Použité hľadané výrazy;

- Trvanie prezerania určitých stránok;

- Interakcie so stránkou.

Dátum uplynutia platnosti cookies MATOMO je maximálne trinásť (13) mesiacov od ich prvého uloženia.

Môžete zakázať nastavenia týchto prehliadacích analýz a súborov cookie na meranie publika. Avšak, ak tak urobíte, nebudete môcť používať všetky funkcie na Do you speak Jeun'Est.

Ďalšie informácie o analytických cookies uložených spoločnosťou MATOMO a najmä o tom, ako ich zakázať, môžete získať podľa nižšie uvedených odkazov.:

- Informácie o cookies: https://matomo.org/faq/general/faq_146/

- Zakázanie súborov cookie: https://matomo.org/faq/general/faq_157/

10.2 Funkčné cookies

Tieto súbory cookie sú určené pre:

- Overovanie na stránke;

- Užívateľské preferencie (jazykové rozhranie, komunikačné metódy);

- Sledovanie pokroku vzdelávania používateľov.

Nie je možné zakázať žiadne súbory cookie.

Cookies Do you speak Jeun'Est:

Názov

Cookies

Účel

Do you speak Jeun'Est

browser_lang

Identifikácia jazyka prehliadača

Do you speak Jeun'Est

anon_long

Zapamätanie jazyka rozhrania anonymného používateľa

Do you speak Jeun'Est

cc

Detekcia krajiny

Do you speak Jeun'Est

Zariadenie

Detekcia digitálneho zariadenia používateľa

Do you speak Jeun'Est

hovertranslate_enabled

Zapamätanie statusu pre prekladovú funkciu na slovo

Do you speak Jeun'Est

SESS19d290db31922f72dfe1c0623cbb 434a

Overenie registrovaného používateľa

Do you speak Jeun'Est

sp_mute

Zapamätanie hlasitosti zvuku pre hry

Do you speak Jeun'Est

arp_scroll_position

Dočasné uloženie pozície do rolovacieho okna

Do you speak Jeun'Est

has_js

Zapamätanie stavu pre aktiváciu Javascriptu

Do you speak Jeun'Est

Lingua

Zapamätanie posledného učeného sa jazyka

Vypršanie platnosti cookies na Do you speak Jeun'Est je trinásť (13) mesiacov od ich prvého uloženia.

Cookies CLOUDFLARE:

Názov

Cookies

Účel

Cloudflare

_cfduid

Identifikácia jednotlivých zákazníkov za zdieľanou IP a uplatnenie bezpečnostných pravidiel pre klienta na https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/ 200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do-

Cloudflare

_cf_bm

Základným prvkom služby riadenia botov. Táto funkčná cookie umožňuje pri registrácii uchýliť sa k ochrane typu captcha.

https://support.cloudflare.com/hc/en- us / articles / 360024829591-What-does-the-Cloudflare-cf-bm-cookie-do-

Dátum uplynutia platnosti cookies CLOUDFLARE je maximálne trinásť (13) mesiacov od ich prvého vloženia.

10.3 Cookies umiestnené tretími stranami

Tieto súbory cookie ukladajú externé spoločnosti, za ktoré sú zodpovedné. Umožňujú vám zaregistrovať sa na stránke prostredníctvom vášho používateľského účtu LinkedIn.

Cookies LinkedIn môžete vypnúť. Ak tak urobíte, nebudete sa môcť zaregistrovať na stránke prostredníctvom služby LinkedIn Connector.

Cookies LinkedIn:

Názov

Cookies

Účel

LinkedIn

bcookie

Identifikácia prehliadača

LinkedIn

liap

Používa sa na registráciu pomocou LinkedIn Connector a/alebo sledovacej funkcie

LinkedIn

Lidc

Používa sa na registráciu pomocou LinkedIn connector a/alebo

sledovacej funkcie

Dátum skončenia platnosti používania súborov cookie služby LinkedIn je trinásť (13) mesiacov od ich prvého vloženia.

10.4 Správa Cookie

Súbory cookie môžete spravovať rôznymi spôsobmi.

Používanie súborov cookie môžete obmedziť alebo zakázať zmenou nastavení prehliadača. Nie je však možné zakázať žiadne funkčné súbory cookie.

Pripomíname, že tieto nastavenia pravdepodobne zmenia váš prístup k našim službám vyžadujúcim použitie súborov cookie.

 

10.5 Nastavenia prehliadača

 

Väčšina prehliadačov predvolene prijíma súbory cookie. Môžete sa však rozhodnúť zablokovať tieto súbory cookie alebo požiadať váš prehliadač, aby vás upozornil, keď sa webová stránka pokúsi implementovať súbor cookie vo vašom zariadení.

 

Ak chcete zmeniť spôsob, akým prehliadač spracováva súbory cookie, môžete zmeniť nastavenia na karte Ochrana osobných údajov.

 

Upozornenie: niektoré funkcie stránky už nemusia fungovať.

 

Konfigurácia každého prehliadača sa rôzni. Je opísaná v ponuke Pomocníka prehliadača, ktorá vám umožní vedieť, ako zmeniť preferencie správy súborov cookie.

 

Pre Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

 

Pre Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies

 

Pre FireFox:

https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=Gérer+les+cookies

 

Pre Opéra:

https://www.accepterlescookies.com/how-to-accept-cookies-on-operations.html